Stanowisko KRUA, dotyczącego sytuacji Uniwersytetu Teatralnego i Sztuk Filmowych w Budapeszcie

Stanowisko KRUA, dotyczącego sytuacji Uniwersytetu Teatralnego i Sztuk Filmowych w Budapeszcie

Stanowisko KRUA, dotyczącego sytuacji Uniwersytetu Teatralnego i Sztuk Filmowych w Budapeszcie

Uchwała Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych nr 2/2020 z dnia 21 września 2020 r.

W imieniu wspólnot akademickich polskich uczelni artystycznych pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją w jakiej znalazł się aktualnie Uniwersytet Teatralny i Sztuk Filmowych w Budapeszcie. Po wprowadzonych zmianach prawa ta znamienita europejska uczelnia artystyczna pozbawiona została akademickiej niezależności. Autonomia, samorządność, apolityczność, to mocne fundamenty idei uniwersyteckiej. Są one nie tylko gwarantem wolności badań naukowych i twórczości artystycznej, ale także podstawą dla wolności akademickiej dydaktyki, w duchu poszanowania zasad demokracji i tolerancji. Każda próba ingerencji w suwerenność uniwersytecką stoi w sprzeczności z tymi wartościami. Pragniemy wyrazić naszą pełną solidarność ze społecznością Uniwersytetu Teatralnego i Sztuk Filmowych w Budapeszcie w jej staraniach o zachowanie prawa do samostanowienia. Tylko wolny, autonomiczny uniwersytet jest w stanie najpełniej realizować swoją służebną misję wobec społeczeństwa.

Przewodniczący KRUA
(-) prof. dr hab. Krystian Kiełb