Something in common?

Something in common?

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: PATIO

Data: 15–17/10/2019

Something in common?

Polska i koreańska sztuka performance w kontekście młodej demokracji
sympozjum, pokazy performance, warsztaty ze studentami, wystawa archiwum

termin: 15-17.10.2019
miejsce: PATIO
organizator: Katedra Intermediów / Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydarzenie dotyczy relacji między polską a koreańską sztuką performance w kontekście polityczno-społecznym. Polska i Korea mimo geograficznego i kulturowego dystansu, posiadają pewne podobieństwa. W obu krajach ustrój demokratyczny został wprowadzony w podobnym czasie, w końcu lat 80., również w podobnym momencie, w drugiej połowie at 60. pojawiły się działania performatywne w sztukach wizualnych.

Planowane wydarzenia poświęcone będą refleksji artystów i teoretyków nad związkami między sztuką a demokracją. Organizacja wydarzenia o tej tematyce w Gdańsku jest szczególnie uzasadniona, ponieważ tu właśnie ma swoje korzenie ruch solidarnościowy, który doprowadził do upadku komunizmu. Jednak legendarna stocznia, gdzie zaczęły się strajki robotników została sprzedana a jej działalność znacznie ograniczona. Opuszczone zabudowania poprzemysłowe stały się na wiele lat przestrzeniami działań artystów i ich organizacji takich jak Kolonia Artystów, Instytut Sztuki Wyspa. W stoczni nadal działa kolektyw WL4.

Wydarzenie „Something in common?” daje rzadką okazję do uczestnictwa w performensach ważnych artystów na koreańskiej scenie performance. SUNG Neung Kyung jest jednym z pionierów koreańskiej sztuki performance i instalacji. MOON Jaeseon, łączy swoje doświadczenia teatralne z opartym na cielesności językiem sztuki performance. Od roku 2008 jest również dyrektorem artystycznym i kuratorem festiwalu performane PAN Asia w Seulu. YOON Jin Sup, jest artystą, wykładowcą, kuratorem, był również prezydentem stowarzyszenia krytyków sztuki AICA w Korei (2014). LEE Ah-Young, jest badaczką i kuratorka, m.in. projektu archiwum sztuki performance w Azji.

MOON Jaeseon i SUNG Neung Kyung poprowadzą warsztaty performance z zainteresowanymi studentami. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy pod adresem: anna.lesniak@asp.gda.pl

 

Program wydarzenia:

15-17.10
Wystawa archiwum koreańskiej sztuki performance

14-16.10
Warsztaty peformance

16.10.2019

16.00-18.00
Sympozjum na temat koreańskiej i polskiej sztuki performance
prelegentki i prelegenci:
LEE Ah-Young,
YOON Jin Sup,
Anka Leśniak,
Łukasz Guzek

18.30-20.00
pokazy performance:
MOON Jaeseon
SUNG Neung Kyung

17.10.2019

16.00 -17.30
prezentacja efektów warsztatów performance. Finisaż wystawy archiwum

 

Organizator: Katedra Intermediów, Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Współpraca: Pismo Sztuka i Dokumentacja

Partnerzy wydarzenia: Uniwerstytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięknych w Szczecinie, Trafostacja Sztuki w Szczecinie.