Rzeźba niepublicznych przestrzeni

Sculpture of non-public spaces

Rzeźba niepublicznych przestrzeni

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Duża Aula

Data: 6–27/05/2021

Wernisaż: 05.05.

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Rzeźba niepublicznych przestrzeni

Sculpture of non-public spaces

wernisaż: 05.05.2021 godz. 18:00

wystawa czynna: 06.05 – 27.05.2021

miejsce: Aula Wielkiej Zbrojowni, Targ Węglowy 6 Gdańsk

transmisja otwarcia wystawy:

 

Wystawa Rzeźba niepublicznych przestrzeni jest prezentacją twórczości pedagogów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzących pracownie rzeźby i ceramiki Instytutu Sztuk Plastycznych w Cieszynie. Jerzy Fober, Katarzyna Handzlik, Grzegorz Majchrowski, Krystyna Pasterczyk, Małgorzata Skałuba-KrentowiczAndrzej Szarek, to sześć niezależnych propozycji rozmowy  językem sztuki nie korygowanej aktualną modą ani artystyczną koniunkturą. Wydarzeniu towarzyszy obszerna, albumowa publikacja dopełniona autorskimi tekstami artystów oraz wybranymi pracami z zakresu rzeźby absolwentów Wydziału Artystycznego (obecnie Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji) Uniwersytetu Śląskiego.

 

opening: 5th may 2021 at 18:00 | online exhibition opening at www.asp.gda.pl
exhibition: 6-27 th May, 2021
venue: Big Aula in the Great Armoury, Targ Węglowy 6 Gdańsk

The exhibition Sculpture of non-public spaces is a presentation of the work of teachers from the University of Silesia in Katowice, who run the sculpture and ceramics workshops of the Institute of Fine Arts in Cieszyn. Jerzy Fober, Katarzyna Handzlik, Grzegorz Majchrowski, Krystyna Pasterczyk, Małgorzata Skałuba-Krentowicz and Andrzej Szarek are six independent propositions of speech in the language of art, not corrected by the current fashion or artistic situation. The event is accompanied by an extensive album publication supplemented by authors' texts and selected works in the field of sculpture by graduates of the Faculty of Arts (currently the Faculty of Arts and Educational Science of the University of Silesia).