Rektor naszej Uczelni wybrany nowym wiceprzewodniczącym KRUA

Rektor naszej Uczelni wybrany nowym wiceprzewodniczącym KRUA

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Rektor naszej Uczelni wybrany nowym wiceprzewodniczącym KRUA

Rektor naszej Uczelni, prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski, został wybrany nowym wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych na kadencję 2020-2024.

Oficjalne pożegnanie rektorów uczelni artystycznych, którzy zakończyli swoje kadencje, miało miejsce 14 września w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przy Wybrzeżu Kościuszkowskim spotkali się Rektorzy dziewiętnastu Uczelni Artystycznych wybrani na nową kadencję 2020 – 2024 oraz kończący kadencję w 2020 r. 

W spotkaniu wzięli udział również Jarosław Wartak  – dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Agnieszka Hejduk-  Domańska – zastępca dyrektora tego departamentu oraz Marta Trzaskowska – naczelnik Wydziału Finansowego.

Omawiano działalność Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Doskonałości Naukowej, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, debatowano też na temat kultury, szkolnictwa wyższego i awansu naukowego. W trakcie spotkania przyznano odznaczenia państwowe i medale. 13 września wybrano nowe władze KRUA (Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych). Honorowym Przewodniczącym został JM prof. Antoni Cygan – były Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Przewodniczącym został JM prof. Krystian Kiełb – Rektor Akademii Muzycznej im. K.Lipińskiego we Wrocławiu, wiceprzewodniczącymi zostali: JM prof. Dorota Segda – Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. S.Wyspiańskiego w Krakowie oraz rektor naszej Uczelni, prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski

- Jesteście Państwo grupą akademickich liderów i świetlanym wzorem dla swoich podopiecznych. Chciałbym, aby otrzymane laury były dla Państwa wyrazem podziękowania i wynagrodzeniem za wieloletnią oddaną pracę – powiedziała wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka do uhonorowanych rektorów i kanclerzy uczelni artystycznych podczas uroczystego spotkania na Zamku Królewskim w Warszawie.

KRUA działa na rzecz integracji i rozwoju środowiska uczelni artystycznych, zrzeszając rektorów 19 polskich uczelni artystycznych – 8 muzycznych, 7 plastycznych, 2 teatralnych, 1 filmowej, telewizyjnej i teatralnej oraz 1 interdyscyplinarnej.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/kultura/odznaczenia-i-podziekowania-dla-przedstawicieli-wladz-uczelni-artystycznych