REBORN DOGS nowe interpretacje sztuki wobec nie-ludzkiego

REBORN DOGS nowe interpretacje sztuki wobec nie-ludzkiego

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Data: 6–11/04/2019

Wydział: Rzeźba i Intermedia, MINoS

REBORN DOGS nowe interpretacje sztuki wobec nie-ludzkiego

Projekt cyklu konferencji odnosi się do pogłębiania wiedzy z pogranicza życia kobiet zajmujących się najnowszą sztuką i działaniami z dziedzin nauk biologicznych. Konferencje będą kontynuacją wywiadów o tytule REBORN DOGS w magazynie „Splesz”. Będą one miały znaczący wpływ na poszerzenie horyzontów związanych z najnowszymi zjawiskami w dziedzinie nauk humanistycznych i biologii, w kontekście behawiorystki czy neurobiologii, sztuki, socjologii, filozofii i etyki, jak i krytyki sztuki. Cykl spotkań ma na celu, zarówno podjęcie wspólnego krytycznego komentarza artystycznego (z zakresu krytyki sztuki, historii sztuki, gender studies i antropoozoologii) i naukowego (z zakresu nauk biologicznych), ale jednocześnie wykazanie, istnienia wspólnej interdyscyplinarnej płaszczyzny komunikacji w obszarze podejmowanej tematyki.
Materiał z Konferencji zostanie opublikowany na stronie Magazynu „Splesz” oraz w wydawnictwie książkowym wyd. Publish Art.


Idea Interdyscyplinarnego projektu artystyczno-badawczego

Hiperrealistyczne lalki na wzór dzieci, czyli Reborn babies pojawiły się w 2012 roku. Były one pewnym symptomem, znakiem czasów. A może był to dość przypadkowy, ale zarazem mocny akcent, którego niestety brakowało, aby móc na nowo rozważać nad zmiennością kondycji ludzkiej, równouprawnieniami, w tym nad granicą kultury oraz odkrywaniem tożsamości. Niemniej wstrząśnięta byłam, patrząc kilka dni temu na zdjęcie „lalki” psa, tak wiernie wykonanej, jak wspomniana kopia noworodka. Wyprodukowana, a raczej stworzona była ona (ponieważ wykonawcy nazywają się artystami) w celu zastąpienia nieżyjącego albo nigdy niemającego narodzić się człowieka. A jaką realną przyczyną i czego oznaką staje się produkcja sztucznych zwierząt? Być może powinniśmy się tu zastanowić nad samą kwestią przedstawiania ludzi i zwierząt w kontekście niezależnego podmiotu, walczącego o to, by stać się tożsamością pograniczną, wolną od świadomego umysłu. Gloria Anzaldúa (amerykańska teoretyczką kultury, teorii feministycznej i teorii queer) w swojej publikacji Borderlands pisze: Nowa Metyska radzi sobie dzięki rozwijaniu tolerancji dla sprzeczności, niejednoznaczności. Uczy się być Indianką w kulturze meksykańskiej, Meksykanką z anglosaskiego punktu widzenia. Uczy się żonglować kulturami. Ma mnogą osobowość, działa w pluralistyczny sposób – nic nie zostaje odrzucone, dobre, złe i brzydkie, nic nie jest wykluczone, ani pominięte. Potrafi nie tylko wytrzymać sprzeczności, ale także obracać ambiwalencję w coś innego.”

Idea I kuratorka projektu: Magdalena Swacha


Harmonogram Konferencji

6.04 REBORN DOGS / DONT BE A MAYBE
13.00 otwacie konferencji, Magdalena Swacha malarka i kuratorka
13.15 – 13.30 referat
Izabela Chamczyk malarka i performerka
13.30 – 13.45 referat
Beata Węsierska – Wesoła behawiorystka COAPE
13.45 – 15.00 dyskusja panelowa, podsumowanie konferencji miejsce Audytorium Biologicum, Uniwersytet Gdański


11.05 REBORN DOGS / LUCY? IN THE SKY WITH DIAMONDS?
13.00 otwacie konferencji, Magdalena Swacha malarka i kuratorka
13.15 – 13.30 referat
dr Dorota Łagodzka, historyczka sztuki, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski
13.30 – 13.45 referat
dr hab. Andrzej Borman em.prof.UG, Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Uniwersytet Gdański
13.45 – 15.00
dyskusja panelowa, podsumowanie konferencji miejsce Audytorium Biologicum, Uniwersytet Gdański


25.05 REBORN DOGS / KOMUNIKACJA ZWIERZĘCO-NIEZWIERZĘCA
13.00 otwacie konferencji, Magdalena Swacha malarka i kuratorka
13.15 – 13.30 referat
artystka wizualna, Karolina Wiktor
13.30 – 13.45 referat
dr Dorota Myślińska, Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Pracownia Neurofizjologii, Uniwersytet Gdański
13.45 – 15.00 dyskusja panelowa, podsumowanie konferencji miejsce Audytorium Biologicum, Uniwersytet Gdański


4.06 REBORN DOGS / REA, MYSZ i KOT nasze społeczne prace domowe
13.00 otwacie konferencji, Magdalena Swacha, malarka i kuratorka i dr Elvin Flamingo, artysta sztuk wizualnych, Wydział Rzeźby i Intermediów, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
13.15 – 13.30 referat
Weronika Teplicka, artystka wizualna
13.30 – 13.45 referat
Mona Rea Górska, filozofka, Uniwersytet Gdański
13.45 – 15.00 dyskusja panelowa, podsumowanie konferencji miejsce Patio, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku


11.06 REBORN DOGS /SUCZKA I POST-ŚMIERĆ
13.00 otwacie konferencji,
Magdalena Swacha, malarka i kuratorka i dr Elvin Flamingo, artysta sztuk wizualnych, Wydział Rzeźby i Intermediów, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
13.15 – 13.30 referat
dr hab. Agata Zbylut, Pracownia Fotografii i Działań Postartystycznych, Akademia Sztuki w Szczecinie
13.30 – 13.45 referat
dr Katarzyna Lewandowska, historyczka sztuki, feministka, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
13.45 – 14.00 referat
prof. dr hab. Roman Kubicki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
14.00 – 15.00 dyskusja panelowa, podsumowanie konferencji miejsce Patio, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Miejsca konferencji oraz partnerzy
Miejscami spotkań będą zarówno Patio ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), jak i Audytorium Biologicum na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Partnerami wydarzenia są: Wydział Biologii UG (Doktoranckie Koło Naukowe Bio-Media), Wydawnictwo Publish Art, Magazyn „Splesz” oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Międzyuczelniane Koło Naukowe BIO-MEDIA).

Informacje dodatkowe
http://www.splesz.pl/teksty-texts/ w: Wywiady np.
http://www.splesz.pl/magdalena-swachakatarzyna-swinarska-reborn-dogs-psychocielesny-portret-tozsamosci-
cykl-wywiadow/