RE.bauhaus / konferencja

 RE.bauhaus / konferencja

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Data: 27–29/11/2019

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

RE.bauhaus / konferencja

termin: 27-29.11.2019 w godz.10.00-17.00
miejsce: PATIO ASP

W tym roku cały świat sztuki i projektowania obchodzi 100-lecie Bauhausu. Dokładnie sto lat temu Walter Gropius założył legendarną szkołę, która – choć istniała zaledwie 14 lat – wywarła wielki wpływ na architektów, projektantów wnętrz i wzornictwa XX wieku.

O jej znaczeniu może świadczyć fakt wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO zarówno budynków szkolnych w Weimarze, jak i w Dessau, dokąd uczelnia przeniosła się w 1925 roku. Bauhaus to symbol nowoczesnego myślenia o architekturze, a projekty stworzone przez jej mistrzów i wychowanków inspirują kolejne pokolenia twórców.

Obszarem wciąż mało kojarzonym z Bauhausem, a mającym istotne znaczenie dla współczesnej sztuki są również działania performatywne i medialne. Na eksperymentalnej scenie Bauhausu Oskar Schlemmer rozwijał koncepcję baletów triadycznych, w których następowało spotkanie przestrzeni jako aktywnego środka wyrazu z ciałem tancerza będącym formą w ruchu. Związany z niemiecką szkołą Laszlo Moholy-Nagy przewidywał, iż wiek XX będzie wiekiem światła i patronował studenckim próbom refleksowych gier świetlnych. Artysta poszukiwał przestrzennych i projekcyjnych rozwiązań dla mechanicznych i polikinowych widowisk. Przypomnimy więc wybrane koncepcje, instrumentarium i praktyki i skonfrontujemy je ze współczesnymi poszukiwaniami.

Dlaczego rola Bauhausu w sztukach projektowych, wizualnych i performatywnych XX wieku uważana jest za istotną? Czy w architekturze polskiej obecny był wpływ Bauhausu? Czy idee eksperymentów scenicznych przetrwały i co z nich pozostało do dziś? Na te i inne pytania odpowiemy w ramach konferencji RE.bauhaus.

Bauhaus to nie tylko projektowanie, ale także tradycja pedagogiczna – wykładowcy tej uczelni eksperymentowali z nowymi metodami kształcenia, ale i wychowywali nowe pokolenie pedagogów. Aktualność pedagogiki Bauhausu to kolejne zagadnienie, któremu pragniemy się przyjrzeć. Chcemy zanurzyć się w refleksji nad spuścizną Bauhausu, rozumianego jako placówka szukająca nowego sposobu postrzegania sztuki w odpowiedzi na potrzeby swoich czasów, nowej wizji człowieka i jego otoczenia.

Dokładny godzinowy program do znalezienia poniżej:
- Dzień 1
- Dzień 2
- Dzień 3