Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Dyjewskiej

Data: 28/10/2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Dyjewskiej

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamia o  publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Dyjewskiej

„Pustostany. Spacer jako strategia artystyczna”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się  dnia
28 października  2022 r. o godz. 12.00

Miejsce wystawy i obrony:  Siedziba Związku Ormiańskiego, ul. Mariacka 37/36, Gdańsk

 

Promotor:        
prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzenci:    
dr hab., prof. AS Katarzyna Szeszycka, Akademia Sztuki w Szczecinie

dr hab., prof. ASP Witold Stelmachniewicz, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

Z rozprawą doktorską, streszczeniem jak również recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Biurze Nauki i Ewaluacji pok. 135A, mieszczącym się w Gmachu Głównym ASP przy ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku oraz na stronie internetowej