Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Buławki-Fankidejskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Buławki-Fankidejskiej

Data: 3/11/2022

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Buławki-Fankidejskiej

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamia o  publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

mgr Alicji Buławki-Fankidejskiej

zatytułowanej CERAMIKA–SZTUKA DOTYKU. TRANSFER TERMOAKTYWNY”.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się  dnia 03 listopada  2022 r. o godz. 11.00

Baszta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6

Miejsce wystawy: Zbrojownia Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6

 

Promotor:       
prof. dr hab. Teresa Klaman, Akademia Sztuk Pięknych  w Gdańsku

Recenzenci: 
dr hab. Bożena Sacharczuk, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
dr hab. Stanisław Brach, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Z rozprawą doktorską, streszczeniem jak również recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Biurze Nauki i Ewaluacji pok. 135A, mieszczącym się w Gmachu Głównym ASP przy ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku oraz na stronie internetowej