Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Przyżyckiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Przyżyckiej

Data: 7/11/2022

Wydział: Malarstwo

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Przyżyckiej

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamia o  publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Agaty Przyżyckiej

zatytułowanej

Semiologiczna tożsamość kodu w obrazie malarskim i fotograficznym”.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 07 listopada 2022 r. o godz. 13.00

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, Baszta

Miejsce wystawy: Zbrojownia Sztuki ASP w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6

 

Promotor:       
prof. dr hab. Maciej Świeszewski, Akademia Sztuk Pięknych  w Gdańsku

Recenzenci:    
prof. dr hab. Andrzej Banachowicz, Uniwersytet Artystyczny im. M Abakanowicz w Poznaniu;
prof. dr hab. Tomasz Milanowski Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Z rozprawą doktorską, streszczeniem jak również recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Biurze Nauki i Ewaluacji pok. 135A, mieszczącym się w Gmachu Głównym ASP przy ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku oraz na stronie internetowej