Projekt Skala – konferencja

Projekt Skala - konferencja

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Audytorium

Data: 25/10–5/11/2017

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Projekt Skala – konferencja

Koordynator projektu: dr hab. Robert Kaja Organizator: Wydział Rzeźby i Intermediów ASP

Konferencja pt.: "Skala w rzeźbie, rzeźba w skali" wieńcząca cykl wystaw i warsztatów badawczych.


Audytorium ASP, Targ Węglowy 6, Gdańsk
26 października 2017 godz. 15.00 -19.00
zaproszeni goście do sesji wykładowej:
Mirosław Duchowski – ASP w Warszawie
Jerzy Fober – IS w Cieszynie
Grzegorz Klaman – ASP w Gdańsku
Krzysztof Nitsch – ASP w Krakowie
Gabriel Palowski – ASP we Wrocławiu
Bożena Sacharczuk – ASP we Wrocławiu
Dawid Szafrański – UA w Poznaniu
STUDIUM – SKALA – PERCEPCJA


 Kalendarz wydarzeń:

 • Warsztaty badawcze pt.: "SKALA" dla zespołów studentów Katedry Specjalizacji
  na Wydziale Rzeźby i Intermediów,
  Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15
  5 – 20 października 2017
 • IV Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego w Poznaniu (wystawa pokonkursowa 7 – 31 października 2017)
  Galeria Refektarz w Kartuzach, ul. Klasztorna 5
  wernisaż 07 października 2017 godz.19.00
 • Wystawa prac pedagogów Katedry Specjalizacji na Wydziale Rzeźby i Intermediów:
  Alicja Buławka-Fankidejska, Marek Elsner, Katarzyna Jóźwiak–Moskal,
  Robert Kaja, Teresa Klaman, Ludmiła Ostrogórska, Przemysław Trześniak
  Galerii Pionova, ul. Olejarna 2, Gdańsk
  wernisaż 26 października 2017 godz. 20.00
 • Wystawa wybranych, studenckich prac powstałych podczas warsztatów badawczych SKALA w Zbrojowni Sztuki,
  Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Targ Węglowy 6
  25 października – 5 listopada 2017
  wernisaż 25 października 2017 godz.18.00
 • Konferencja pt.: "Skala w rzeźbie, rzeźba w skali" wieńcząca cykl wystaw i warsztatów badawczych.
  Audytorium ASP, Targ Węglowy 6, Gdańsk
  26 października 2017 godz. 15.00 -19.00
  zaproszeni goście do sesji wykładowej:
  Mirosław Duchowski – ASP w Warszawie
  Jerzy Fober – IS w Cieszynie
  Grzegorz Klaman – ASP w Gdańsku
  Krzysztof Nitsch – ASP w Krakowie
  Gabriel Palowski – ASP we Wrocławiu
  Bożena Sacharczuk – ASP we Wrocławiu
  Dawid Szafrański – UA w Poznaniu

STUDIUM – SKALA – PERCEPCJA

W praktyce rzeźbiarskiej istotnym elementem procesu powstawania dzieła jest jego ewolucja od szkicu (rysunku, modelu), jako intuicyjnego zapisu najczęściej o skali odpowiadającej wielkości dłoni, poprzez dodawanie szczegółów i powiększanie do rozmiarów studium, by niekiedy, najczęściej w przypadku realizacji pomnikowych lub działań w przestrzeni publicznej nadać formie właściwy wymiar (sugestywność) odpowiadający przestrzeni miasta, hali, czy otwartego pejzażu. Proces ten jest jednym z podstawowych doświadczeń mających kluczowy wpływ na ostateczny odbiór dzieła, funkcjonującego w określonej przestrzeni – mierzącego się z nią poprzez skalę. Nadającą ekspresji rzeźbiarskiej odpowiedni wyraz, rangę dzieła zdolnego oddziaływać w otoczeniu i tworzącego razem z nim przestrzeń przekazu. Aby przewidzieć finalny efekt oddziaływania obiektu rzeźbiarskiego w realnej przestrzeni niezbędna jest praca na modelach w małej skali, badanie proporcji, wzajemnych relacji, współzależnych oddziaływań – otoczenia na rzeźbę i rzeźby na otoczenie.

Niekiedy mamy do czynienia z procesem odwrotnym jeden duży obiekt, monument i wiele małych kopii (pamiątki). Zabieranie symbolu, emblematu z przestrzeni publicznej do prywatnej. Mamy tu także aspekt działania sensorycznego – poprzez dotykanie, trzymanie w ręku, odbieranie faktury, jakości materiału – symbol zostaje zwielokrotniony i uprzedmiotowiony, dosłownie udomowiony.

Zupełnie innym aspektem jest mała forma rzeźbiarska czy ceramika, która poprzez swoją jednostkowość, kameralne rozmiary i specyficzną technologię procesu powstawania wchodzi w bezpośrednią relację z odbiorcą, będąc niejako na wyciągnięci ręki, a przez to skupiając uwagę jako przedmiot w sposób szczególny pobudzający zmysłowy odbiór dzieła.

Te i inne aspekty związane z praktyką rzeźbiarską, z nieustannym badaniem proporcji, odniesień do otoczenia, jak i wzajemnych relacji wewnątrz kompozycji rzeźbiarskiej stały się przedmiotem analizy na różnych poziomach, refleksji nad procesem powstawania dzieła i jego późniejszym odbiorem.

Jedną z odsłon tych analiz i próbą szukania przykładów i odniesień w perspektywie własnej twórczości jest wystawa Skala, pracowników Katedry Specjalizacji Wydziału Rzeźby i Intermediów w galerii Pionova.

Drugą wystawą będącą w kalendarzu wydarzeń projektu SKALA jest zorganizowana w Galerii Refektarz w Kartuzach prezentacja małej formy rzeźbiarskiej będącą efektem IV Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego. Głównym organizatorem Biennale jest Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Udział młodych artystów w tym wydarzeniu i ich prace zaprezentowane na wystawie ukazują wielość podejmowanych wątków w rzeźbie kameralnej, przypominają o tradycji medalierskiej i poszukują nowych znaczeń dla tej dyscypliny.

Rolą Akademii jest przekazywanie wiedzy i doświadczenia studentom pragnącym posiąść stosowne doświadczenie w dziedzinie sztuki. Jednym ze skuteczniejszych sposobów dzielenia się metodami pracy i osobistą wrażliwością są warsztaty, dlatego nie mogło zabraknąć tej formy pracy w projekcie SKALA. Zakładamy, że efekty działań młodych artystów wniosą nieco dezynwoltury i twórczego fermentu w zagadnienia omawiane w projekcie. Efekty pracy studentów, będzie można zobaczyć na wystawie w Zbrojowni Sztuki staną się także przyczynkiem do dyskusji w ramach ogólnopolskiej konferencji: „Rzeźba w skali, skala w rzeźbie”, którą Katedra Specjalizacji Wydziału Rzeźby i Intermediów organizuje w Audytorium ASP w Gdańsku 26. 10. 2017.

Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń składających się na projekt SKALA dostępny jest na stronie internetowej ASP w Gdańsku

Projekt SKALA finansowany ze środków na badania statutowe Wydziału Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Wspólnota Gdańska.

Współpraca: Galeria Refektarz, Galeria Pionova, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – IV Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego w Poznaniu, Wspólnota Gdańska

Projekt Skala
Projekt Skala / 2017-09-28
Wystawa pokonkursowa
4 Studenckiego Biennale / 2017-09-28