Program Erasmus+ i porozumienie na rzecz wspierania pomorskich innowacji

Program Erasmus+ i porozumienie na rzecz wspierania pomorskich innowacji

fot. Krzysztof Kuczyk

Program Erasmus+ i porozumienie na rzecz wspierania pomorskich innowacji

Z przyjemnością informujemy, że 5 września 2022 roku Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku przystąpiła do Porozumienia na rzecz wspierania pomorskich innowacji poprzez Program Erasmus+. Oprócz gdańskiej ASP, Porozumienie zawarło 11 innych trójmiejskich uczelni.
 
Intencją Porozumienia jest współpraca Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Gdańsk z pomorskimi uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi.
Celami utworzonego przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności InnHUB są:
- zwiększenie świadomości o ofercie Programu Erasmus+ w województwie pomorskim wśród podmiotów działających w różnych gałęziach gospodarki,  
- szkolenie w instytucjach partnerskich kadry punktów informacyjnych a także liderów realizujących projekty,
- przyczynienie się do podnoszenia innowacyjności poprzez udział w projektach edukacyjnych, 
- promocja i zachęcanie do wnioskowania o środki z Programu Erasmus+,  
- budowanie i rozszerzanie sieci współpracy międzynarodowej, synergia biznesu z nauką i kształcenie dzięki Programowi Erasmus+.