Pomorski Staff Week – wyniki konkursu na identyfikację wizualną

Pomorski Staff Week – wyniki konkursu na identyfikację wizualną

Wydział: Grafika

Pomorski Staff Week – wyniki konkursu na identyfikację wizualną

Szanowni Państwo! Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu na stworzenie identyfikacji wizualnej dla wydarzenia Pomorski Staff Week! Przypominamy, że konkurs zorganizowany został przez Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia ASP.

Nagroda Główna w wysokości 3000 zł:
Urszula Aksinowicz,

Wyróżnienia w wysokości 500 zł:
Karin Rosker
Natalia Łukianiuk

Studenci Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku, Pracowni Plakatu i Form Reklamowych pracowali pod okiem prof. Sławomira Witkowskiego i dr Adama Świerżewskiego nad identyfikacją wizualną wydarzenia, które organizują pomorskie uczelnie, władze miasta i województwa w grudniu 2019 roku.

Jury obradowało w składzie: Ludwik Szakiel (przewodniczący), dr Ada Pawlikowska, Maria Doerffer, Ewa Kiszka, Hanna Świętnicka. Jury podkreśliło wysoki poziom konkursu
i różnorodność projektów. Pracę studentki Uli Aksinowicz doceniło m. in. za oryginalna formę, która trafnie interpretuje charakter wydarzenia oraz możliwość szerokiego wykorzystania na różnorodnych formach przekazu.

Gratulujemy serdecznie!