Polaroidy w PRL-u. Spotkanie z Witoldem Kanickim

Polaroidy w PRL-u. Spotkanie z Witoldem Kanickim

Data: 27/01

Wydział: Zakład Historii i Teorii Sztuki

Polaroidy w PRL-u. Spotkanie z Witoldem Kanickim

Spotkanie Wokół Książki Wacław Nowak. Polaroid – Fotografia Z Importu

termin: 27.01.2023, godz. 17:00
miejsce: PATIO ASP, Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk
prowadząca: Małgorzata Jankowska

 

Spotkania promujące najnowszą książkę Witolda Kanickiego pt. Wacław Nowak. Polaroid – fotografia z importu rozpocznie się od krótkiej prezentacji, dotyczącej nieznanych faktów z dziejów funkcjonowania marki Polaroid w PRL-u i innych krajach byłego bloku komunistycznego. W czasach Zimnej Wojny materiały natychmiastowe produkowane przez amerykańską korporację używane były jako narzędzie kulturowej rywalizacji i kolonizacji. Przedmiotem prelekcji będzie również niezwykle barwna postać nieco zapomnianego dziś fotografa – Wacława Nowaka, który jako pierwszy Polak podjął współpracę z amerykańską korporacją uzyskując darmowe materiały natychmiastowe w poł. lat 70.

 

Witold Kanicki

Zajmuje się historią polskiej fotografii natychmiastowej odkąd zauważył, że niewiele o niej wiadomo. Efekty archiwalnych poszukiwań prezentował w trakcie dwóch wystaw zbiorowych – Instant Curiosities (Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, VIII Biennale Fotografii, 2013) oraz Archiwa błyskawiczne (Gdańska Galeria Fotografii, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2021). Prowadząc kwerendy natrafił na nieznany i nieopracowany zbiór polaroidów krakowskiego fotografa – Wacława Nowaka, który stał się przyczynkiem do napisania monografii jemu poświęconej. Ponadto Kanicki jest doktorem historii sztuki, adiunktem na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. W latach 2014-2020 wykładał gościnnie na Zürcher Hochschule der Künste w Zurychu. Pracował jako niezależny krytyk i kurator. Autor kilkudziesięciu tekstów o sztuce i fotografii, publikowanych m.in. na łamach „Kwartalnika Fotografia”, „Artluka”, „Exitu”. Rozprawa doktorska jego autorstwa ukazała się pod tytułem Ujemny biegun fotografii: negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej w 2016 roku, nakładem wydawnictwa Słowo/obraz terytoria. Od 2014 roku kieruje grantem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, którego celem jest wydanie antologii polskich tekstów o fotografii. Jest Ślązakiem zamieszkałym na emigracji w Poznaniu.

 

Wydarzenie na FB – przejdź do strony