PG i ASP podpisują umowę ws. współpracy przy Le:Notre

Gdańsk University of Technology and Academy of Fine Arts in Gdańsk sign cooperation on Le: Notre

PG i ASP podpisują umowę ws. współpracy przy Le:Notre

Wydział: Architektura i Wzornictwo

PG i ASP podpisują umowę ws. współpracy przy Le:Notre

Gdańsk University of Technology and Academy of Fine Arts in Gdańsk sign cooperation on Le: Notre

Forum Krajobrazowe Le:Notre po raz pierwszy odbywa się w Polsce i pierwszy raz na uczelni artystycznej! Z radością informujemy, że tą uczelnią jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Dzisiaj nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Politechniką Gdańską a ASP w Gdańsku dotyczące współpracy przy tej inicjatywie.

 

X Forum Krajobrazowe  Le: Notre jest jednym z najważniejszych w Europie wydarzeń związanych z krajobrazem.

 

Le:Notre Landscape Forum to cykl konferencji naukowych i warsztatów projektowych organizowanych przez European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS) oraz Instytut Le:Notre przy współpracy z wybranymi uczelniami europejskimi. Wydarzenia te stanowią platformę dyskusji o istotnych wyzwaniach związanych z zagadnieniami architektury krajobrazu, w tym ekologią, rewitalizacją oraz zieloną infrastrukturą miejską.

Najbliższe forum krajobrazowe odbędzie się w dniach 20-24 kwietnia 2021 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Kierunek Architektury Przestrzeni Kulturowych oraz Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej będziemy obok wspomnianych partnerów zagranicznych aktywnym współorganizatorem tego wydarzenia.

 

Oficjalna strona Forum Krajobrazowego Le:Notre https://forum.ln-institute.org/ 

Oficjalna strona Le:Notre oraz ECLAS: https://www.landscape-portal.org/ 

Instytut Le:Notre

Forum Krajobrazowe LE:NOTRE, obok wydarzeń organizowanych przez ECLAS i EFLA, to jedno z największych wydarzeń związanych w szerokim ujęciu z kształtowaniem, projektowaniem i ochroną krajobrazu w Europie. Le:Notre jest organizacją non-profit. To, co odróżnia Forum Krajobrazowe LE:NOTRE od innych europejskich wydarzeń krajobrazowych, to nacisk na dialog, debatę społeczną oraz skupienie się na warsztatach i pracy dla miejsca i z przestrzenią, w której organizowane jest

Forum. Zapewnia to wyjątkową okazję do twórczej interakcji z partnerami z różnych dyscyplin krajobrazowych w nieformalnych warunkach podczas warsztatów i wizji lokalnych. Celem jest stworzenie stymulującego środowiska promującego generowanie nowych idei, rozwiązań i projektów dydaktycznych, badań oraz współpracy pomiędzy teorią, a praktyką. Rezultatem spotkania będzie wspólna publikacja ISBN, do której wszyscy uczestnicy wniosą swój wkład. Planuje się, że w publikacji tej znajdą się również prace nadesłane na wystawę plakatów.

 

Forum ma na celu zapewnienie platformy dyskusyjnej dla szerokiego zakresu zagadnień

związanych z krajobrazem na poziomie europejskim i globalnym.

Grupy docelowe obejmują:

  • badaczy i praktyków z zakresu architektury krajobrazu i dyscyplin pokrewnych (w tym architektury, sztuki, geografii, nauk rolniczych, dendrologii, ekonomii, psychologii środowiskowej, leśnictwa, hydrologii i gospodarki wodnej, informatyki, archeologii, ekologii, planowania regionalnego, antropologii społecznej, socjologii, turystyki, projektowania urbanistycznego, itp.
  • pracownicy akademiccy i edukatorzy zaangażowani w nauczanie i badania z wielu różnych perspektyw dyscyplinarnych;
  • członkowie instytucji publicznych lub władz i organizacji pozarządowych;
  • doktoranci i studenci studiów magisterskich z zakresu architektury krajobrazu i dyscyplin pokrewnych.

Konkurs studencki

Integralną częścią Forum jest konkurs studencki, uzupełniony warsztatami ze specjalistami i lokalnymi ekspertami. W tegorocznej edycji konkurs objął teren Wyspy Portowej w Gdańsku pt. Rewitalizacja poprzez sztukę. Konkurs LeNotre 2021 zaprasza studentów do zaproponowania artystycznej wizji rewitalizacji przyrodniczej oraz integracji przestrzennej i kulturowej Wyspy Portowej w Gdańsku w Polsce. W szczególności mile widziane są innowacyjne pomysły na krajobraz i zieloną infrastrukturę, które przyczyniłyby się do zwiększenia zainteresowania tym obszarem zarówno wśród mieszkańców Gdańska, jak i turystów. Chcielibyśmy, aby teren Wyspy Portowej był modelowym przykładem w pełni kompatybilnego połączenia stref przemysłowych, usługowych, mieszkalnych i rekreacyjnych, które posiadają zróżnicowaną, ale spójną tożsamość wizualną. Konkurs zaprasza międzynarodowe zespoły studenckie z architektury krajobrazu, urbanistyki, geografii, sztuki, ekonomii, architektury do opracowania zintegrowanych perspektyw dla krajobrazów ukształtowanych przez podziały polityczne, społeczne i kulturowe.

W konkursie artystyczną wizję przemiany Wyspy Portowej w Gdańsku zostało złożonych 37 projektów z całego na artystyczną. Konkurs ten zorganizowaliśmy wspólnie jako APK z Instytutem Le Notre, europejską organizacją ECLAS, stowarzyszeniem FRAG w ramach Le Notre Landscape Forum (właściwe wydarzenie odbędzie się w 2021 roku w Gdańsku na Akademii Sztuk Pięknych). Wsparły nas także Politechnika Gdańska i Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, za co dziękujemy.

Warsztaty w trakcie Forum

Bardzo ważnym elementem Forum jest stworzenie platformy do dyskusji i wymiany doświadczeń. Warsztaty, wizje lokalne oraz praca w grupach roboczych stanowi idealną odpowiedź na powyższe założenia. W sercu wydarzeń Forum Krajobrazowego LE:NOTRE znajdują się cztery tematyczne grupy robocze i dwie grupy przekrojowe. Uczestnicy Forum będą pracować w interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołach wykorzystując krajobraz regionu, w którym znajduje się Forum, jako studium przypadku. Wyniki prac będą przedstawione m.in. w formie publikowanego raportu.