Petycja artystek i artystów Europy

Petition of the artists of Europe

Petycja artystek i artystów Europy

Petycja artystek i artystów Europy

Petition of the artists of Europe

My, Rektorki, Rektorzy, Wykładowczynie, Wykładowcy, Studentki i Studenci uczelni artystycznych
oraz Artystki i Artyści wszystkich dziedzin sztuki

- widząc w swojej twórczości narzędzie do budowania lepszego świata w oparciu o podstawowe prawa każdego człowieka z osobna i wspólnoty ludzkiej jako całości;

- zaniepokojeni przedłużającą się pandemią COVID-19, ilością jej ofiar śmiertelnych, kosztami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społecznymi oraz zdrowiem psychicznym i przyszłym losem dzieci i młodzieży;

- opierając się na wiedzy naukowej, która wskazuje, że jedynym dostępnym remedium na dalsze rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 jest całkowicie powszechny i równy dla całego świata dostęp do szczepień skierowanych przeciw temu wirusowi i jego wariantom;

- mając na uwadze stanowisko Komitetu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (CESCR) z listopada 2020 r., iż: własność intelektualna nie jest prawem człowieka, ale produktem społecznym, pełniącym funkcję społeczną, a w przypadkach, w których może podważyć „korzystanie z praw ekonomicznych, społecznych i kulturowych”, musi być przemyślane oraz, że państwa powinny korzystać z „wszystkich elastyczności Porozumienia TRIPS” (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, 2001), aby zapewnić każdemu dostęp do szczepionki przeciw COVID-19

apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej, rządów państw europejskich oraz Komisji Europejskiej o skorzystanie z wszelkich istniejących narzędzi prawnych do uczynienia szczepionek przeciw SARS-CoV-2 dobrem wspólnym wszystkich ludzi na wzór genomu SARS-CoV-2 i doprowadzenie w jak najkrótszym czasie do jej produkcji we wszystkich mających takie możliwości laboratoriach w skali pozwalającej na zaspokojenie potrzeb całego świata na zasadzie równości, bowiem jest to w tej chwili jedyna znana droga do skutecznego zakończenia światowego kryzysu wywołanego przez wirusa i walkę z nim, zagrażającego życiu i zdrowiu każdej istoty ludzkiej dziś i w przyszłości niezależnie od pochodzenia, płci, wieku, orientacji, wyznania czy poglądów.

Jednocześnie zachęcamy wszystkie obywatelki i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej do wsparcia swoim podpisem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej NO PROFIT ON PANDEMIC.EU dostępnej pod adresem:

https://europa.eu/citizens-initiative/select-language?destination=/initiatives/details/2020/000005

która od grudnia 2020 roku pragnie zebrać 1.000.000 podpisów, mających na celu wywarcie wpływu na władze Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich.

Nawołujemy, wraz z tysiącami Europejek i Europejczyków, którzy już wsparły tę inicjatywę, do ludzkiej solidarności wobec wspólnego zagrożenia.

 

Rektor ASP w Gdańsku prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski