Otwarty Przegląd Grafiki Artystycznej 2021

Otwarty Przegląd Grafiki Artystycznej 2021

Data: 2/03/2021

Wydział: Grafika

Otwarty Przegląd Grafiki Artystycznej 2021

2 marca w godz. 12:00 – 14:00 w Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku odbędzie się Przegląd Katedry Grafiki Artystycznej Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku.

 

 

W prezentacji wezmą udział pracownie:

Pracownia Podstaw Grafiki Artystycznej
Prowadzący: prof. Waldemar Marszałek, asystent: dr Karol Lewalski

Pracownia Podstaw Grafiki Artystycznej
Prowadzący: prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska, asystent: dr Kamil Kocurek

Pracownia Grafiki Artystycznej – Linoryt
Prowadzący: prof. Janusz Akermann asystent: dr Aleksandra Prusinowska

Pracownia Grafiki Artystycznej – Litografia
Prowadzący: dr Łukasz Butowski, asystent: mgr Patrycja Podkościelny

Pracownia Grafiki Artystycznej – Serigrafia
Prowadzący: prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik, asystent: mgr Jakub Zając

Pracownia Grafiki Artystycznej – Wklęsłodruk
Prowadzący: prof. Alina Jackiewicz–Kaczmarek, asystent: dr Dominik Włodarek

Pracownia Grafiki Artystycznej – Techniki cyfrowe
Prowadzący: Vasyl Savchenko

Pracownia Animacji i Działań Wizualizacyjnych
Prowadzący: dr Robert Turło, asystent: mgr Adam Przybysz

Pracownia malarstwa i rysunku (studia I stopnia)
Prowadzący: prof. Zbigniew Gorlak, asystent: mgr Michał Wirtel

Pracownia Rysunku i Malarstwa (I stopnia)
Prowadzący: prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki

Pracownia Rysunku i Malarstwa (I stopnia)
Prowadzący: prof. dr hab. Anna Bem-Borucka asystent: dr Dąbrówka Tyślewicz

Pracownia malarstwa i rysunku (studia II stopnia)
Prowadzący:  prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski

Pracownia malarstwa i rysunku (studia II stopnia)
Prowadzący: prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska, mgr Edyta Kowalewska-Chojnowska

Warsztat Fotografii Studyjnej
Prowadzący: mgr Magdalena Czajka

Pracownia Fotografii Artystycznej
Prowadzący: prof. Zbigniew Treppa