Otwarty nabór do ECO Solidarity 2023

Otwarty nabór do ECO Solidarity 2023

ECO Solidarity booth at WantedDesign Manhattan, May 2022 ©Courtesy of Jenna Bascom Photography and WantedDesign Manhattan

Data: 6–21/02

Otwarty nabór do ECO Solidarity 2023

Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony do 26 lutego 2023

na adres: izabela.gola@instytutpolski.pl

 

Koszty podróży i zakwaterowania wybranego projektanta na czas trwania targów designu zostaną pokryte przez organizatora.

 

Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku ogłasza otwarty nabór do projektu ECO Solidarity 2023, którego celem jest przedefiniowanie zrównoważonego projektowania chroniącego ludzkie zdrowie w odpowiedzi na współczesne kryzysy humanitarne i środowiskowe. Program ECO Solidarity 2023, odbędzie się podczas targów designu ICFF + WantedDesign Manhattan w Javits Center w Nowym Jorku, w dniach 21-23 maja 2023 r. i obejmie m.in.: udział w wystawie designu, dyskusjach panelowych oraz warsztatach z udziałem projektantów i lokalnych nowojorskich ekspertów z branży designu.

Jeśli działalność Państwa studio projektowego pokrywa się z wytycznymi ECO Solidarity oraz kryteriami otwartego naboru (załącznik), zachęcamy do przesłania na adres e-mailowy izabela.gola@instytutpolski.pl, profilu studia projektowego, adresu strony internetowej, portfolio gotowego lub toczącego się projektu w fazie końcowej wraz z opisem, 7-12 zdjęć oraz listu motywacyjnego uzasadniającego, jak profil Państwa studia i dany projekt odpowiadają na założenia ECO Solidarity.

Designers Selection Guidelines – pobierz (493 KB) pdf

Zapoczątkowany w 2020 r. przez Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku, we współpracy z WantedDesign oraz organizacjami narodowych instytutów kultury Unii Europejskiej zrzeszonych w nowojorskim klastrze EUNIC-u, multidyscyplinarny projekt ECO Solidarity jest międzynarodowym ruchem, który ma zaspokoić potrzeby projektowania skoncentrowanego na człowieku w odpowiedzi na kryzysy humanitarne, ekologiczne i te związane ze zdrowiem publicznym oraz zmiany w gospodarce wpływające na życie ludzi.

Poprzez dzielenie się badaniami i zasobami, inicjatywa ta skupia różnorodną grupę projektantów, zajmujących się zrównoważonym rozwojem w zakresie projektowania produktów, projektowania industrialnego, wzornictwa przemysłowego, planowania przestrzennego oraz urbanistyki, które chronią dobro i zdrowie człowieka, jak i warunki środowiskowe.

ECO Solidarity w 2023 r. ma na celu przedefiniowanie zrównoważonego projektowania w odpowiedzi na potrzebę odbudowy przestrzeni publicznych poddanych kryzysom, w tym trwającej wojnie w Ukrainie i konfliktom zbrojnym na całym świecie.

Ważne będzie przedefiniowanie infrastruktury miasta tak, aby chroniła zdrowie i dobrobyt człowieka przed zagrożeniami związanymi z potencjalnymi klęskami żywiołowymi, bądź humanitarnymi. Dodatkowo w przypadku konfliktów zbrojeniowych i wynikających z nich zagrożeń, takich jak przesiedlenia i migracje, warto zastanowić się nad efektywnym dostosowaniem warunków życia w miastach i lokalnych społecznościach, by zaspokoić potrzeby tych najbardziej narażonych. Poprzez dzielenie się badaniami, pomysłami i zasobami, inicjatywa ta ma na celu zmianę sposobu, w jaki powinny funkcjonować przyszłe przestrzenie publiczne.

Wybrani projektanci zrzeszeni w ECO Solidarity wychodzą poza ramy designu, łącząc projektowanie z innymi dyscyplinami, aby tworzyć ekologiczne, skoncentrowane na człowieku, praktyczne rozwiązania. Zaprezentowane projekty, które można realizować w skali mikro i makro, eksponują ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, odnoszą się do kluczowych zasad Europejskiego Zielonego Ładu i przyczyniają się do realizacji Agendy ONZ 2030 i jej celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Łącząc badania, rzemiosło i technologię — lub kombinację wszystkich trzech — projekty te oferują szereg rozwiązań: od badania jak obecnie funkcjonują przestrzenie publiczne, miasta, gospodarstwa domowe, po złożone systemy, procesy i praktyki dużych przedsiębiorstw, które wspierają bardziej sprzyjającą człowiekowi i środowisku zrównoważoną przyszłość.

Otwarty nabór ECO Solidarity 2023 - przejdź do strony

WantedDesign – przejdź do strony

ICFF + WantedDesign Manhattan - przejdź do strony

EUNIC - przejdź do strony

ECO Solidarity edition 2022 – przejdź do strony

Najlepsze stoisko na ICFF Editors Awards 2022 - przejdź do strony

©Zdjęcia dzięki uprzejmości Jenna Bascom Photography and WantedDesign Manhattan.

 

więcej informacji – przejdź do strony

załącznik – przejdź do pliku (393 KB) docx