Oświadczenie dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa

Oświadczenie dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Oświadczenie dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa

Szanowni Państwo!

Pragnę dać wyraz głębokiemu poruszeniu agresją Rosji wobec wolnego, w pełni autonomicznego i niezależnego państwa, jakim jest Ukraina. Jest to niczym nieuzasadniona, otwarta, krwawa wojna budząca sprzeciw każdego człowieka wyznającego elementarne zasady humanizmu, empatii oraz poszanowania dla bliźniego. Działania Rosji godzą w wymiar człowieczeństwa, tak bardzo szanowany i kultywowany przez naszą Kulturę Zachodnią, wyrosłą wprost z nurtu znanego nam, jako Kultura Śródziemnomorska i do niej się odnoszącego. Jesteśmy świadkami odradzania się totalitaryzmu sowieckiego zrodzonego na drodze krwawego terroru, współodpowiedzialnego za ofiary i skutki II Wojny Światowej oraz późniejsze zniewolenie dużej części Europy swoim protektoratem zła. To zjawisko musi budzić nasz sprzeciw. Żaden terror nie ma uzasadnienia i nigdy nie może go uzyskać.

W imieniu społeczności akademickiej Wydziału Architektury i Wzornictwa pragnę wyrazić naszą solidarność z narodem Ukrainy. Pragnę to uczynić szczególnie wobec wszystkich tych osób z Ukrainy, które pracują i uczą się pośród nas. 

 

Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

prof. dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz