Odszedł Profesor Jerzy Ginalski

Odszedł Profesor Jerzy Ginalski

Data: 12/02/2019

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Odszedł Profesor Jerzy Ginalski

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Jerzy Ginalski, artysta związany z  Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Prof. dr hab. Jerzy Ginalski był wybitnym projektantem, pedagogiem i organizatorem kształcenia projektantów wzornictwa, autorem programów badawczych, członkiem wielu międzynarodowych i krajowych organizacji, m.in.: Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, Komisji Ergonomicznej PAN, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ; wielokrotnie nagrodzony licznymi odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji, Srebrnym Medalem Gloria Artis.