Odszedł dr Michał Woroniecki

Odszedł dr Michał Woroniecki

Odszedł dr Michał Woroniecki

Z głębokim i smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

dra Michała Woronieckiego

(1949-2021)

 

wieloletniego pracownika w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce na stanowisku starszego wykładowcy, cenionego pedagoga, szanowanego kolegi

 

Rodzinie i Najbliższym

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Rektor i Senat wraz z całą społecznością Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Msza Święta zostanie odprawiona w piątek 20.08.2021r. o godz. 11.00 w Kościele Rzymskokatolickim pw. NMP Gwiazdy Morza ul. Tadeusza Kościuszki 19 w Sopocie

Pogrzeb o godz. 13.00 na Cmentarzu Katolickim  ul. Jacka Malczewskiego 18 w Sopocie