Obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Jurga

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Jurga

Data: 10/03/2021

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Jurga

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamia o  publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Joanny Jurga

zatytułowanej „ System Matrice. Poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni”

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się  dnia
23 marca  2021 r. o godz. 10.00

 

przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednorazowym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Link do udziału :

https://meet.google.com/qzm-gjmq-ywp

 

Promotor:       prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka, Akademia Sztuk Pięknych  w Gdańsku

Promotor pomocniczy:    prof. ASP dr hab. Marta Flisykowska

Recenzenci:   prof. dr hab. Ksawery Piwocki   -  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

prof. dr hab. Czesława Frejlich -  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

Z rozprawą doktorską, streszczeniem jak również recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Biurze Nauki i Ewaluacji pok. 135A, mieszczącym się w Gmachu Głównym ASP przy ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku oraz na stronie internetowej http://bip.asp.gda.pl/?cid=84&bip_id=1991 w zakładce postępowania awansowe.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Przewodnicząca Rady Naukowej ds. stopni w dziedzinie sztuki

prof. dr hab. Janina Rudnicka

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszę
o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: awanse.naukowe@asp.gda.pl.