NIEROZŁĄCZNOŚĆ Agata Przyżycka

NIEROZŁĄCZNOŚĆ Agata Przyżycka

Data: 28/11–3/12/2017

NIEROZŁĄCZNOŚĆ Agata Przyżycka

Wernisaż: 28.11.2017 godz. 18:00
Czas wystawy 28.11.2017 – 03.12.2017
Kurator: Michał Wiśniewski
Realizacja: Media Division, Michał Erdmann
Muzyka. Adrian Zalewski (Zheimeer)


Projekt „Nierozłączność” ma charakter eksperymentalny. Prezentowane będzie malarstwo i fotografia, które dzięki manipulacjom cyfrowym nabierają nowego kształtu. Widzialny efekt znajdować się będzie wyłącznie w przestrzeni cyfrowej, zaś wystawa jest niejako zaproszeniem do obserwacji projektu, który dostępny będzie wyłącznie jako platforma internetowa ( www.przyzycka.com ). Gest ten ma pokazać, że w dobie digitalizacji wszystkich mediów również formy tradycyjne, takie jak: malarstwo olejne i fotografia mogą odnaleźć punkt styczny z nowoczesną technologią i stworzyć jakościowy naddatek w punkcie ich przecięcia.
Artystka, której prace prezentujemy, wykonuje śmiałe i swobodne interpretacje. Posługuje się terminami: malarstwo i fotografia, niemniej w swojej działalności łączy oba te media. Proponuje bieżący postmedialny sposób patrzenia na obie formy. Scala wrażliwości postrzegania, odchodzi od dotychczasowych, sztywnych ram postrzegania pracy malarskiej przy użyciu fotografii, burzy hierarchię. Tworzy uniwersalny język niosący nowe konteksty i możliwości.
Tytuł wystawy odnosi się naszym zdaniem do niemożliwej próby dzielenia przestrzeni widzialnej na poszczególne elementy. Całościowe potraktowanie sumy niezliczonej ilości reprezentacji wizualnych umożliwia odnalezienie się we współczesnej ikonosferze.
Projekt został zrealizowany w ramach Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury.
Agata Przyżycka Ur. 1992 roku w Toruniu. Doktorantka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Porusza się w obszarze malarstwa i fotografii. W swoich pracach podejmuje problemy związane z cielesnością.