Nasi studenci projektują przyłbice ochronne

Nasi studenci projektują przyłbice ochronne

Buszman Natalia

Data: 21/04/2020

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Nasi studenci projektują przyłbice ochronne

Obecna sytuacja na świecie i w kraju oraz przejście na nauczanie w trybie online otwiera przed nami nowe możliwości. Staramy się być elastyczni i reagować na otaczającą nas rzeczywistość. Ostatnio nasi studenci studiów I stopnia podczas warsztatów w trybie online zaprojektowali przyłbice ochronne. Są to projekty otwarte „open source” do zastosowań niekomercyjnych. Projekty te zostały zrealizowane w pracowni projektowania produktu prowadzonej przez prof. Jarosława Szymańskiego oraz dra Jacka Rynia (Katedra Projektowania Produktu i Usług).