Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury dla prof. Aliny Jackiewicz – Kaczmarek!

 Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury dla prof. Aliny Jackiewicz - Kaczmarek!

Data: 10/10/2019

Wydział: Grafika

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury dla prof. Aliny Jackiewicz – Kaczmarek!

Z przyjemnością informujemy, że dnia 4 października 2019, w Galerii PUNKT Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki na wernisażu indywidualnej wystawy grafiki „Od Santorini do Svalbardu"  Alina Jackiewicz-Kaczmarek, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury z okazji jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej!

Alina Jackiewicz-Kaczmarek studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, kierunek malarstwo, w pracowni prof. Władysława Jackiewicza. Dyplom uzyskała w 1979 roku. Jest profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi pracownię Grafiki Artystycznej Wklęsłodruku. Uprawia grafikę artystyczną, rysunek, malarstwo i fotografię przyrody. Autorka 39 wystaw indywidualnych, uczestniczyła w ponad 160 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureatka 37 nagród i wyróżnień na wystawach i konkursach okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Gratulujemy serdecznie!