Nabór wniosków na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców

Nabór wniosków na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców

Data: 10/11/2021

Nabór wniosków na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców

Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Nauczyciele Akademiccy,

rusza nabór wniosków o Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.

Osoby ubiegające się o stypendium składają wymagane dokumenty do Rektoratu do dnia 16 grudnia 2021 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
UWAGA! Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, a zatem złożenie wniosku po jego upływie nie wywołuje skutków prawnych. Wnioski przesłane z uchybieniem terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Ww. termin nie podlega również przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.

Informację na temat składania wniosków, w tym  wzoru wniosku,  trybu składania wniosku, podstawy prawnej, warunków otrzymania stypendium, zasad przyznawania i wypłacania stypendium znajdziecie na stronie MNiSW - przejdź do strony

 

Procedura wypełniania wnioskówpobierz (223 KB) pdf

Sposób oceny oraz instrukcja wypełniania wniosku - przejdź do strony