Monika Zawadzka. Fasady.

Monika Zawadzka. Fasady.

Data: 12/06–5/07/2020

Wernisaż: 12/06/2020, godz. 19:00

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Monika Zawadzka. Fasady.

wernisaż 12.06.2020 godzina 19:00
wystawa czynna od 12.06.2020 do 05.07.2020 w godzinach 12:00 – 20:00 (sobota 16:00 – 20:00).
Kolonia Artystów | Aleja Grunwaldzka 51, Gdańsk

 

Wystawa przemieszcza w przestrzeń galeryjną wielkowymiarowe obiekty jakimi są fasady, reprezentowane poprzez formy pochwytnych artefaktów. Zaproponowane sposoby przedstawienia uruchamiają odmienny odbiór – w rozpisaniu na warstwy poszczególnych zmysłów – zadając pytania o relację integralności do dystansu obecną w doświadczaniu miejskości. Kwestionując świadomą uwagę oraz klarowność późniejszego przypomnienia, prace operują w polu przestrzennej pamięci, zakorzenienia, zależności osoby od miejsca. Ekspozycja rezonuje z badaniami lokalnych języków architektonicznych Wrzeszcza, dzielnicy, w której centralnym punkcie działa Kolonia Artystów, a monografia badawcza stanowi materiał źródłowy wystawy.

https://www.facebook.com/events/544396792847237/

 

Monika Zawadzka, architektka i antropolożka kulturowa; badaczka, edukatorka, projektantka, autorka obrazów i tekstów. Związana z Akademią Sztuk Pięknych, gdzie prowadzi pracownię Architektury Miasta oraz kursy i laboratoria antropologiczne. Zajmuje się fenomenem miasta typu europejskiego, lokalnymi sposobami formowania jego przestrzeni publicznych, a szczególnie ulicą, wraz z kształtującymi jej ściany fasadami. Mieszka w Gdańsku, na Aniołkach.