Młode Malarstwo z Gdańska. Dyplomy 2019-2021

Young Painters from Gdańsk. Diplomas 2019–2021

Młode Malarstwo z Gdańska. Dyplomy 2019-2021

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Zbrojownia Sztuki

Data: 1–18/04/2022

Wernisaż: 31/03/2022

Kurator: Daniel Cybulski

Wydział: Malarstwo

Młode Malarstwo z Gdańska. Dyplomy 2019-2021

Young Painters from Gdańsk. Diplomas 2019–2021

wernisaż: 31.03, o godz. 18:00

finisaż: 19.04, godz. 15:00

Podczas wydarzenia zostali ogłoszeni laureaci dwóch nagród:
Nagrodę MBANKU, którą jest zakup pracy do kolekcji otrzymała Zuzanna Śmigielska
Nagrodę finansową od Macieja i Irminy Śmietańskich otrzymała Julia Tymańska

wystawa: 01.04-18.04, codziennie w godz. 12:00–18:00

miejsce: Zbrojowni Sztuki 

 

Wystawa „Młode Malarstwo z Gdańska. Dyplomy 2019-2021” prezentuje prace dyplomowe 45 młodych artystek i artystów, którzy ukończyli studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w ostatnich trzech latach. Kolejna edycja tego pokazu ma na celu prezentację i promocję nie tylko Wydziału Malarstwa, lecz przede wszystkim młodych twórców, którzy wyposażeni w niezbędną wiedzę i zdolności do samodzielnego wykonywania zawodu artysty, opuścili mury uczelni.

Prezentujemy zatem bardzo szeroki wachlarz postaw dyplomantów, ich biegłe posługiwanie się wybranym medium, klasyczne bądź bardziej nowatorskie podejście do zagadnień malarstwa. Niektórzy twórcy prezentują swoje aneksy, instalacje multimedialne, prace rysunkowe, inni skupiają się na tradycyjnych płótnach.

Spotkamy tu zarówno prace o zabarwieniu krytycznym, realizacje problemowe, jak i te skupione raczej na samym języku sztuki. Pokaz dowodzi, iż gdańska uczelnia pozostaje otwartym i ważnym ośrodkiem kultury, umożliwiającym indywidualny rozwój. Widzimy prace absolwentów czasu pandemii: trudnego dla młodych artystów okresu, który niekiedy wpływa na wymowę prezentacji, ale spotkamy tu też nadzieję i przyrodzony młodym optymizm. Szerokość tego spektrum to coś, czym warto się pochwalić.

 

Zespół kuratorski:
Daniel Cybulski
Andrzej Karmasz
Marcin Zawicki

 

Artyści:

Izabela Benert, Monika Bielińska, Marta Bortkiewicz-Lipiec, Aleksandra Chilińska, Patrycja Cichosz, Beniamin Cierniak, Katarzyna Cur, Natalia Dobkowska, Patrycja Folatko, Michał Garnowski, Elżbieta Golińska, Paulina Grosz, Michalina Gurazda, Łukasz Gużel, Aleksandra Hewelt, Marta Horch, Sofia Jackiewicz, Ewelina Katarzyna Jakubowska, Katarzyna Jurga, Filip Kampka, Karolina Klimczuk, Maria Kłos, Aleksandra Kołwzan-Garczyńska, Kaja Kumor, Anna Kwiatkowska, Adrianna Leszczyńska, Dominika Leśniak, Martyna Lorbiecka, Malwina Malinowska, Agata Michalewicz, Justyna Molska-Dobrzańska, Michalina Niebrzydowska, Filip Popławski, Aleksandra Pruciak, Zuzanna Śmigielska, Weronika Stańczak, Ewa Staśkiewicz, Maciej Szczepański, Kinga Ślęzak, Małgorzata Tęgowska, Alicja Topolska, Julia Tymańska, Elena Vertikova, Jakub Wasilewski, Dorota Wójcik

Katalog  – pobierz pdf (2399 KB)

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/1166066037525000/ 

Finisaż: https://www.facebook.com/events/666443467750517

 

 

opening: 31st March at 6:00 p.m.

exhibition: 1st April – 18th April, daily 12:00 a.m. – 6:00 p.m.

place: Armoury of Art

 

The exhibition “Young Painters from Gdańsk. Diplomas 2019–2021” presents the diploma works of 45 young artists who graduated from the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Gdańsk in the last three years. This edition aims to present and promote not only the Faculty of Painting, but above all young artists who, equipped with the necessary knowledge and ability to independently pursue the profession of an artist, have left the university.

We therefore present a very wide range of approaches of graduates, their proficient use of the selected medium, as well as classic and more innovative treatment of painting. Some artists present their annexes, multimedia installations, drawings; others focus on traditional canvases.

We find here critical works, problem-oriented projects, as well as those focused rather on the language of art itself. The show proves that the Academy of Fine Arts in Gdańsk remains an open and important cultural centre, enabling individual development. We see works created by graduates of the time of a pandemic – a period that is difficult for young artists, which sometimes influences their message – but we also find hope and optimism. The breadth of this spectrum is something worth boasting about.

 

Curators:
Daniel Cybulski
Andrzej Karmasz
Marcin Zawicki

Artists:

Izabela Benert, Monika Bielińska, Marta Bortkiewicz-Lipiec, Aleksandra Chilińska, Patrycja Cichosz, Beniamin Cierniak, Katarzyna Cur, Natalia Dobkowska, Patrycja Folatko, Michał Garnowski, Elżbieta Golińska, Paulina Grosz, Michalina Gurazda, Łukasz Gużel, Aleksandra Hewelt, Marta Horch, Sofia Jackiewicz, Ewelina Katarzyna Jakubowska, Katarzyna Jurga, Filip Kampka, Karolina Klimczuk, Maria Kłos, Aleksandra Kołwzan-Garczyńska, Kaja Kumor, Anna Kwiatkowska, Adrianna Leszczyńska, Dominika Leśniak, Martyna Lorbiecka, Malwina Malinowska, Agata Michalewicz, Justyna Molska-Dobrzańska, Michalina Niebrzydowska, Filip Popławski, Aleksandra Pruciak, Zuzanna Śmigielska, Weronika Stańczak, Ewa Staśkiewicz, Maciej Szczepański, Kinga Ślęzak, Małgorzata Tęgowska, Alicja Topolska, Julia Tymańska, Elena Vertikova, Jakub Wasilewski, Dorota Wójcik

catalog – download (2399 KB)

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1166066037525000/