Międzynarodowa konferencja "Wolność w Interregnum"

Międzynarodowa konferencja

Data: 15/05/2019

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Międzynarodowa konferencja "Wolność w Interregnum"

Akademia Sztuk Pięknych/Wydział Rzeźby i Intermediów/Katedra Fotografii
Wolność w Interregnum
Międzynarodowa konferencja
15 maja 2019

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci!

proponowana konferencja, to zaproszenie do spotkania, rozmowy, wymiany myśli, co też w zmieniającym się krajobrazie (interregnum) znaczy dla nas słowo wolność.

Spójrzmy:

Interregnum (łac.) okres od śmierci króla lub abdykacji króla do koronacji jego następcy; bezkrólewie. (Słownik wyrazów obcych PWN)

Wolność jedno z najtrudniejszych do zdefiniowania pojęć etyki, antropologii, filozofii dziejów i polityki. (Collins Słownik Encyklopedyczny Filozofia). Jedno z podstawowych pojęć politycznych, mające również odniesienia filozoficzne, religijne i ekonomiczne.
W najprostszym ujęciu wolność opisuje sytuację braku zewnętrznego przymusu; taki sens pojęcia wolność podjęła i wykorzystała przede wszystkim myśl liberalna, której celem było stworzenie systemu wolności przez wyeliminowanie przymusu w dziedzinie moralności
i religii, ekonomii, a następnie także z polityki i obyczajów. (Encyklopedia PWN)

 

Konferencję poprowadzi dr Robert Dolewski.

 

Miejsce: Wydział Rzeźby i Intermediów, Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15, 80-826 Gdańsk

 

Zapraszamy serdecznie!

 

Program międzynarodowej konferencji Wolność w Interregnum

godz. 10.30

prof. Katarzyna Józefowicz powitanie zaproszonych Prelegentów oraz gości konferencyjnych

Prelegenci:

dr hab. Jiří Siostrzonek, „Wolność jako indywidualna odpowiedzialność”/"Freedom as individual responsibility", Instytut Fotografii Kreatywnej/The Institute of Creative Photography, Uniwersytet Śląski w Opawie/The Silesian University in Opava

dr Piotr Kucia, „Technologia w Sztuce Mediów – wolność czy zniewolenie ?”/

"Technology in Media Art – freedom or enslavement?”, Wydział Sztuki Mediów/Faculty of Media Art, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie/Academy of Fine Arts in Warsaw

 

Irina Litvinova, „Zbudowana Wolność Płci”/“Constructed Freedom of Gender”, Bałtycki Oddział Narodowego Centrum Sztuki Współczesnej (Kaliningrad NCCA)/Baltic Branch of the National Centre for Contemporary Arts (Kaliningrad NCCA), Kaliningrad

 

dr hab. Janusz Musiał, „Wolność kreacji. W poszukiwaniu nieznanych przestrzeni wizji

i fonii”/"Freedom of creation. In search of unknown spaces of vision and sound", Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego/Krzysztof Kieślowski Faculty of Radio and Television, Uniwersytet Śląski w Katowicach/The Silesian University in Katowice

 

Anna Karpenko, Społeczności lokalne i zarządzanie projektami: Doświadczenie kaliningradzkiego Art Space Vorota od 2017 r./Local Communities and Project Management: Experience of the Kaliningrad Art Space Vorota since 2017/, Stowarzyszenie Fotografów, kurator projektu Art Space Vorota/Union of Art Photographers, Curator at the Art Space Vorota, Kaliningrad

 

dr Tomáš Agat Błoński, „Wolność w medium fotograficznym”/”Freedom in the photographic medium”, Pracownia Fotografii II/ Photography Studio II, Wydział Grafiki/Faculty of Graphic Arts, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie/Academy of Fine Arts in Cracow

dr Agnieszka Babińska, „Po prostu punk”/”Just punk”, Katedra Fotografii/Department of Photography, Wydział Rzeźby i Intermediów/Faculty of Sculpture and Intermedia, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku/Academy of Fine Arts in Gdańsk

Neil Andrew Taylor, „Wolność w ramach odpowiedzialności edukacyjnej – wyzwania w zakresie przedmiotu, treści, formy i dostępu w korporacyjnym środowisku edukacyjno-biznesowym"/“Freedom Within Educational Responsibility – the challenges within subject, content, form and access in a corporatised edu-business environment”, Lektor/Mentor at FAMU, Prague (Czech National Academy of Film, Photography and Television), lektor in Creative Writing at Charles University UJOP, Prague for the Council on International Education Exchange, Praga

dr hab. Anna Tyczyńska, prof. nadzw. UAP, Nie – wolna edukacja/No – free education, Katedra Interdyscyplinarna/Department of Interdyscyplinary Studies, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa/Faculty of Art Education and Curatorial Studies, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu/ The University of the Arts in Poznan

Anna Włodarska, Chwila namysłu nad wolnością w edukacji/A moment of reflection on freedom in education, MŚSD, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku/Academy of Fine Arts in Gdańsk

dr Elisa Padilla, Utopijna wolność – queerowe kino John’a Waters’a/Utopic Freedom – The Queer Cinema of John Waters, University of Sussex

 

Rada naukowa konferencji: dr Agnieszka Babińska, Anna Włodarska oraz dr hab. Janusz Musiał (Uniwersytet Śląski).