Miasto Gdańsk: Zostań rachmistrzem spisowymw Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Miasto Gdańsk: Zostań rachmistrzem spisowymw Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Data: 1/02/2021

Miasto Gdańsk: Zostań rachmistrzem spisowymw Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Zgłoszenia tylko do 9 lutego!

Narodowy Spis Powszechny dokonywany jest w Polsce co dziesięć lat i odbędzie się w tym roku. Obecnie poszukiwani są rachmistrzowie, którzy go przeprowadzą. W Gdańsku potrzeba 194 rachmistrzów. Aby zgłosić swoją kandydaturę, wystarczy w dniach od 1 do 9 lutego wysłać mail.

Gminnym Komisarzem Spisowym w Gdańsku jest prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz, która ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spisu powszechnego NSP 2021. 

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
  • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.


Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać podstawowe informacje (dane osobowe, adres) oraz oświadczenia kandydata m.in. o korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

Szczegóły