Marek Elsner „Dosłowność a metafora”

Marek Elsner „Dosłowność a metafora”

Data: 1/12/2017

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Marek Elsner „Dosłowność a metafora”

Marek Elsner
„Dosłowność a metafora”
Wernisaż:  1.12.2017 r . (piątek), godz. 19.04

Galeria Oficyna
WL4 Przestrzeń Sztuki
ul. Wiosny Ludów 4
Gdańsk


„Dosłowność a metafora” to obszar ostatnich rozważań odnoszący się do radykalizacji zachowań społecznych. To zbiór prac balansujący na granicy alegorii i przedstawień dosłownych. Poszukiwanie, chęć znalezienia najbardziej zrozumiałego – dbającego o czystość przekazu języka artystycznego. To wypowiedzi oparte o wizualne uproszczenia oraz skróty myślowe języka werbalnego. To tematy zaczerpnięte z prostych komunikatów, ważnych zdarzeń jak i harmonijnych, wręcz poetyckich przenośni.


Marek Elsner – urodzony w Gorzowie Wlkp. w 1982r. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wlkp. Dyplom w 2008r. na Wydziale Rzeźby (obecnie Wydział Rzeźby i Intermediów) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Specjalizacja w pracowni Ceramiki Artystycznej. Mieszka i tworzy w Sopocie. Zawodowo związany z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pracuje jako asystent w pracowni Małych Form Rzeźbiarskich i Medalierstwa oraz na Katedrze Rysunku na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Uczestnik wielu plenerów, indywidualnych i zbiorowych wystaw oraz projektów artystycznych w kraju i zagranicą (Czechy, Estonia, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina).
Laureat „Stypendium Twórczego Prezydenta Województwa Pomorskiego w 2016r.” Laureat „Stypendium Twórczego Prezydenta Województwa Pomorskiego w 2011 r.” „Stypendium Artystyczne i Twórcze Prezydenta Miasta Gorzowa w 2008 r.” „Stypendium Artystyczne i Twórcze Prezydenta Miasta Gorzowa w 2006 r.”

Kontakt: www.marekelsner.com 
e-mail: marek.elsner@gmail.com

https://www.facebook.com/events/345059699290996/