Małgorzata Limon. Katharsis

Małgorzata Limon. Katharsis

Data: 22/01/2021

Wydział: Malarstwo

Małgorzata Limon. Katharsis

wystawa czynna: 22.01.2021 – 05.02.2020
Galeria ZPAP w Gdańsku, ul. Mariacka 46/47, godz. 12.00-16.00

W dniu 22 stycznia 2021 r. w Galerii ZPAP w Gdańsku zostanie otwarta wystawa MAŁGORZATY LIMON. Za kilka dni na stronie internetowej ZPAP www.zpap-gdansk.pl  i w mediach społecznościowych zamieścimy wywiad z artystką i zdjęcia z otwarcia wystawy.
Kurator wystawy: Grażyna Tomaszewska-Sobko

Małgorzata Limon tak pisze o swojej wystawie : "Termin karharsis (z gr. oznacza oczyszczenie), po raz pierwszy użył i zdefiniował Arystoteles. Ten starożytny filozof twierdził, że jest to stan polegający na wyzwoleniu się od uczuć strachu i litości, dzięki intensywnemu przeżywaniu sztuki. Z kolei Artur Schopenhauer upatrywał w kontemplacji sztuki swego rodzaju ratunku dla człowieka, tylko ona może złagodzić jego egzystencjalne cierpienie. Motyw wody pojawiający się w moich obrazach, to nie tylko chęć ukazania jej piękna, czystości i siły. To również odniesienie się do starożytnego hasła oczyszczania duszy ze złych emocji. W rozważaniach o wodzie nie sposób pominąć Biblii i motywu Chrztu jako symbolicznego aktu obmycia człowieka z grzechu pierworodnego – ale ten aspekt nie jest przedmiotem moich poszukiwań .W swoich obrazach pragnę ukazać bezpośredni kontakt człowieka z wodą. Niektóre postacie polewają sobie nią głowy, inne zanurzają się w niej całe...Tym samym na naszych oczach dokonuje się symboliczne oczyszczenie. Oczyszczenie ze złych wspomnień, negatywnych emocji czy strachu. Na wystawie zaprezentuję obrazy z motywem akwatycznym, które powstawały przez ostatnie lata i powstają nadal. Bowiem temat wody jest nieustannie przeze mnie badany i kontynuowany w moich pracach."