mac lewandowski — „SURPRISE you thought you’ve seen the last of me”

mac lewandowski — „SURPRISE you thought you’ve seen the last of me”

Lokalizacja: UL, ul. Św. Barbary 3, Gdańsk

Wydział: Rzeźba i Intermedia

mac lewandowski — „SURPRISE you thought you’ve seen the last of me”

mac lewandowski — „SURPRISE you thought you’ve seen the last of me”
termin: 25.09 godz. 19:00
wystawa czynna:  26.09 — 2.10.2020
miejsce: UL, ul. Św. Barbary 3, Gdańsk
 
 
mac lewandowski
Urodzony w 1998 r. w Gdańsku; tamże we wrześniu 2020 roku, ukończył Akademię Sztuk Pięknych, uzyskując z dyplomu ocenę celującą. Jest dwukrotnym laureatem stypendium rektora dla najlepszych studentów ASP w Gdańsku.
Jego praktyka artystyczna jest punktem wyjścia do refleksji o własnym istnieniu. Jest odzyskiwaniem swojego miejsca, walką o głos. Nie pogłębiając narodowych sporów, artysta wchodzi w struktury takie jak religia, rodzina, naród, przyjaciele, załamując przy tym konstrukty normatywności płci i orientacji, bierze, co do niego należy. Mówi o tożsamości, przynależności oraz widoczności i funkcjonowaniu w społeczeństwie jako niebinarna osoba queerowa.
 
—————
„Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem
Echem dziecięcych lat
Kiedyś byłam Twoim marzeniem
Do mnie należał świat
Świat Twoich zabaw, myśli i słów
Pierwszych radości i pięknych snów
Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy
Na szarym pamięci tle
Pośród wyblakłych przeźroczy
Zobaczysz właśnie mnie
Jestem Twoją Bajką, jestem Twoją Bajką
Jestem Bajką Twego snu”
Zdzisława Sośnicka
 
 
—————
 
Daleko wykraczający poza wymogi licencjackie dyplom maca lewandowskiego, obroniony 3 września na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pozwala na spojrzenie z nadzieją w przyszłość trójmiejskiej sceny performerskiej. Działanie, prócz spełnienia wysokich standardów akademickich spełnia również, tak ważną dzisiaj, rolę emancypacyjną dla środowisk LGBTQ+ . Jak pisze Honorata Martin:
„[…] Maciej Lewandowski zgromadził wokół siebie osoby, którym o coś chodzi, na czymś zależy. Przypomniało mi się hasło «pozytywnego nieposłuszeństwa» użyte przez artystkę Mellisę Tun Tun: «Chodzi o sprzeciw, ale taki, który nie implikuje rzeczy negatywnych». Takie pojęcia jak «opór» czy «walka» mają zazwyczaj negatywne albo pompatyczne, niemal wojenne konotacje.[…] Czy da się tworzyć koncepcje oporu w sposób pozytywny[?] Atmosfera spektakli daje mi nadzieję, że się da. Choć pojawiają się wątki religijne, patriotyczne czy symboliczne, to bardziej niż walkę i pogłębianie antagonizmów narodowych dostrzegam tam grę z sentymentami, próbę znalezienia swojego miejsca a właściwie odzyskanie go.
[…] Karol Radziszewski opisując cykl prac pt. «Poczet» […] [zaznacza,] że osoby LGBT+ to nie jest polski margines, to główny nurt, często patriotyczny. Cykl performensów «Transcendencja» to sztuka wychodząca z galerii, sztuka żywa, aktywna i bliska młodemu pokoleniu. Przejaw aktywizmu, budowanie odwagi, szukanie swojego języka. Warszawa ma swój festiwal Pomada. To co zainicjował Maciek, ma potencjał rozwinięcia się w cykliczny festiwal performance sztuki queerowej.
[…]Kończę cytatem z pracy pisemnej Macieja Lewandowskiego. «Jesteśmy queer, jesteśmy tutaj, nie znikniemy, przyzwyczajcie się do tego! Stop nienawiści!»”
Honorata Martin