Le:Notre landscape forum Gdańsk 2021

Le:Notre landscape forum Gdańsk 2021

Data: 21/04/2021

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Le:Notre landscape forum Gdańsk 2021

termin: 21.04.2021, godz. 9.00-17.00

wydarzenie online

 

Zapraszamy na otwarcie on-line forum krajobrazowego Le: Notre Gdańsk 2021, które organizowane jest przez ECLAS, Le: Notre Institute, Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz FRAG. To, co odróżnia forum krajobrazowe LE: NOTRE od innych europejskich wydarzeń krajobrazowych, to skupienie się na dialogu, debacie i dyskursie. Zapewnia wyjątkową okazję do kreatywnej interakcji z kolegami z różnych dyscyplin krajobrazowych podczas nieformalnych warsztatów i wizyt w terenie. Celem jest stworzenie stymulującego środowiska do promowania generowania nowych pomysłów i projektów dydaktycznych, badań naukowych i współpracy między teorią a praktyką.

Szczegółowe informacje – przejdź na stronę
Wydarzenie FB – przejdź na stronę

 

We invite you to the openning and on-line Le:Notre landscape forum Gdańsk 2021 organised by ECLAS, Le:Notre Institute, Academy of Fine Arts in Gdańsk and FRAG.
What makes the LE:NOTRE Landscape Forum different from other European landscape events is the focus on dialogue, debate and discourse. It provides a unique opportunity to interact creatively with colleagues from a range of landscape disciplines in informal workshop and field visit settings. The aim is to create stimulating environment to promote the generation of both new teaching ideas and projects, for research and for collaboration between theory and practice.