Laureaci Najlepszych Dyplomów ASP 2018 r.

Laureaci Najlepszych Dyplomów ASP 2018 r.

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Zbrojownia Sztuki

Data: 3/08–9/09/2018

Laureaci Najlepszych Dyplomów ASP 2018 r.

Jury postanowiło w X edycji konkursu Najlepsze Dyplomy ASP 2018 przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Rektorów ASP (25 000 zł) – Dyplom „Rzecz o pragnieniu” (Kornelia Dzikowska, promotor: prof. Roman Woźniak,
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (15 000 zł) – Dyplom „Zobaczyć niewidoczne”(Aneta Kublik, promotor: prof. Krzysztof Gliszczyński, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego (8 000 zł) – Dyplom „Miasto – Byt" (Łukasz Koniuszy, promotor: prof. Jan Szmatloch, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska (8 000 zł) – Dyplom „Ruiny moich marzeń” (Marta Krześlak, promotor: dr Łukasz Ogórek, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)

Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni (8 000 zł) – Dyplom „Phenotype A / Porajmos” (Anastasiia Mikhno, promotorzy: dr hab. Łukasz Skąpski, dr hab. Aleksandra Ska, Akademia Sztuki w Szczecinie)

 

Wyróżnienia honorowe:

Dyplom „Hodowla” (Olga Śliwa, promotor: prof. Józef Murzyn, Akademia Sztuki w Krakowie)

Dyplom „Volumen” (Aleksandra Józefów, promotor: prof. Mariusz Białecki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

Dyplom „Słowo – manifest artystyczny” (Wiktoria Koenigsberg, promotor: prof. Przemysław Lasak, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu)

Dyplom „Ekshibicjonizm, pornografia” (Krzysztof Korab, promotor: prof. Ireneusz Walczak, 
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

Dyplom „Jestem synem górnika” (Michał Soja, Róża Duda, promotor: prof. Andrzej Bednarczyk, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)

 

Nagroda Gdańskiej Galerii Miejskiej w postaci indywidualnej wystawy w 2019 roku – Dyplom „Ruiny moich marzeń” (Marta Krześlak, promotor: dr Łukasz Ogórek, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)

 

Nagroda Krytyków (10 000 zł) – Dyplom „Jestem synem górnika” (Michał Soja, Róża Duda, promotor: prof. Andrzej Bednarczyk, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)

 

 

Zdjęcie wykorzystane na stronie to Dyplom „Rzecz o pragnieniu” (Kornelia Dzikowska, promotor: prof. Roman Woźniak, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), fot.: Bartosz Żukowski