Kreatywna Europa 2021-2027

Kreatywna Europa 2021-2027

Kreatywna Europa 2021-2027

Kreatywna Europa 2021-2027. Wsparcie międzynarodowych działań artystycznych, kulturalnych i audiowizualnych

 

Uruchomiono program Kreatywna Europa (2021-2027), dedykowany sektorom kultury i kreatywnemu, opublikowano program prac na 2021 rok z opisem m.in. planowanych konkursów – przejdź do strony

Informacje o uruchomionych lub planowanych konkursach w programie znajdują się także na stronie Komisji Europejskiej Funding & Tenders Portal.

 

Można zapisać się do newslettera polskiego biura programu Creative Europe Desk Polska działającego w strukturach Instytutu Adama Mickiewicz. Rejestracja na dole strony – przejdź na stronę.

 

24 czerwca odbędzie się on-line info session prowadzona przez Komisję Europejską nt. pierwszych konkursów w komponencie Kultura.

 

Kreatywna Europa to program Unii Europejskiej oferujący finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych. W ramach edycji 2021-2027 program przeznaczył 2,4 mld euro na dofinansowanie realizacji projektów w obszarze kultury i sztuki.

Głównymi celami programu Kreatywna Europa są promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych.

Program jest wdrażany poprzez trzy komponenty: MEDIA, Kultura oraz międzysektorowy.

Szczegóły: https://kreatywna-europa.eu/