Konkurs na projekt okładki

Cover design competition

Konkurs na projekt okładki

Konkurs na projekt okładki

Cover design competition

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ogłasza konkurs dla studentów na opracowanie projektu okładki do półrocznika „Akademia w mieście”, wydawanego przez uczelnię.
Najbliższy półrocznik w całości będzie poświęcony realizacjom artystycznym i projektowym wykonanym przez studentów ASP Gdańsk w latach 2017-2020. Głównym celem wydawnictwa jest promowanie dokonań studentów ASP w Gdańsku w szeroko pojętej przestrzeni publicznej. Okładka ma oddawać charakter Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Konkurs ma charakter zamknięty i jednoetapowy oraz skierowany jest do wszystkich studentów ASP w Gdańsku.

Celem konkursu jest wyłonienie pomysłu, który odświeży dotychczasowy design okładki, dlatego zależy nam na tym, aby proponowane projekty nie odnosiły się do dotychczas publikowanych.

Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda pieniężna!

Termin zgłoszeń: do 1 lutego 2020 roku
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: konkurs@asp.gda.pl
Regulamin konkursu: pobierz (881 KB).docx

The Academy of Fine Arts in Gdańsk announces a competition for students to design the cover for the biannual journal “Akademia w mieście”, published by the Academy.

The next issue will be entirely devoted to the artistic and design projects carried out by students of the Academy of Fine Arts in Gdańsk in the years 2017–2020. The main aim of the publication is to promote the achievements of students of the Academy of Fine Arts in Gdańsk in the broadly understood public space. We want the cover to reflect the character of the Academy of Fine Arts in Gdańsk.

The competition is closed and one-stage and is addressed to all students of the Academy of Fine Arts in Gdańsk.

The purpose of this contest is to select an idea that will refresh the existing cover design. That is why we would like the proposed projects not to refer to previous ones.

The winner of the competition will receive a cash prize!

Deadline for applications: 1 February 2020

Please send your applications to: konkurs@asp.gda.pl.

Competition regulations: download (881 KB).docx