Konkurs na projekt anglojęzycznego przewodnika rozstrzygnięty!

Konkurs na projekt anglojęzycznego przewodnika rozstrzygnięty!

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Konkurs na projekt anglojęzycznego przewodnika rozstrzygnięty!

 

Wyniki konkursu na projekt graficzny anglojęzycznego przewodnika dla studentów zagranicznych (International Student Guide) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku!

Niniejszym mamy zaszczyt poinformować, że autorką zwycięskiej pracy i laureatką nagrody w wysokości 4000 zł brutto jest Pani Marta Shurpakova. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięską pracę na podstawie kryteriów wyszczególnionych w regulaminie Konkursu.

Komisja postanowiła również wyróżnić projekt Pani Julii Kuc-Mikłaszewicz, przyznając jej nagrodę w kwocie 1000 zł brutto.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym! Jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie i trud włożony w przygotowanie projektów.

Results of the competition for a graphic design of the English-language International Student Guide of the Academy of Fine Arts in Gdańsk!

The Competition Committee determined the winner based on the criteria specified in the Rules and regulations of the contest.

We are pleased to announce that Marta Shurpakova is the author of the winning project and the winner of the award of PLN 4,000.

The commission also decided to distinguish the project of Julia Kuc-Mikłaszewicz, awarding her a prize of PLN 1,000.

Congratulations to the winners! We would also like to thank all participants for taking part in the competition and for the effort put into preparing the projects.

_______________________________

KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY ANGLOJĘZYCZNEGO PRZEWODNIKA DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH (INTERNATIONAL STUDENT GUIDE) AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ogłasza konkurs na projekt graficzny anglojęzycznego Przewodnika dla studentów zagranicznych (International Student Guide).

Konkurs przeznaczony jest dla:

  • studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • absolwentów studiów I stopnia, II stopnia, III stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy ukończyli/ukończą Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2020 roku
  • studentów uczelni partnerskich, którzy w roku akademickim 2019/2020 przebywali na ASP w Gdańsku w ramach programów wymiany studenckiej

 

Termin nadsyłania prac – do 4 września 2020
Ogłoszenie wyników – 21 września 2020

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe:

Pula nagród – 5000 zł

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami – pobierz

 

Kontakt w sprawie konkursu: Aleksandra Paciorkiewicz, international@asp.gda.pl, tel. 58 301 21 40

 

English version

 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.