Konkurs Czerwonej Róży 2021

Red Rose Competition 2021

Konkurs Czerwonej Róży 2021

Konkurs Czerwonej Róży 2021

Red Rose Competition 2021

Eliminacje uczelniane do Konkursu Czerwonej Róży

 

Na podstawie Zarządzenia nr 22/2021 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 25.03.2021 r. eliminacje uczelniane do konkursu Czerwonej Róży przeprowadzi Zespół doradczy w składzie:

1) prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik – Przewodnicząca
2) prof. ASP dr hab. Piotr Mikołajczak
3) dr Adam Świerżewski
4) dr Filip Ignatowicz
5) mgr Anna Włodarska – koordynatorka konkursu z ramienia uczelni

 

I. Wytyczne dla eliminacji uczelnianych

1. Do konkursu mogą zgłaszać się studenci/studentki studiów II stopnia i studiów jednolitych magisterskich oraz koła naukowe posiadający znaczące, udokumentowane osiągnięcia oraz spełniający pozostałe kryteria opisane w regulaminie Konkursu.
2. Do głównego Konkursu Czerwonej Róży Uczelnia zgłasza jednego studenta/studentkę oraz jedno koło naukowe.
3. Ocenie podlegać będą osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz aktywność społeczna kandydata/kandydatki z okresu studiów wyższych lub ostatnich trzech lat, odpowiednio w odniesieniu do studenta/studentki i koła naukowego, oraz sposób ich publicznej prezentacji.
4. Studenci/studentki i koła naukowe mogą być zgłoszeni poprzez Wydział, lub mogą zgłosić się samodzielnie, w przypadku koła – zgłoszenia dokonuje opiekun/opiekunka przewodniczący/przewodnicząca lub członek/członkini.
5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Zespół wstępnie oceni przesłane materiały na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzi wstępną kwalifikację. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację na adres email (prosimy o dołączenie do
zgłoszenia danych kontaktowych).
6. Student/studentka oraz koło naukowe zakwalifikowane na etapie uczelnianym do Konkursu Czerwonej Róży otrzymają wskazówki i wsparcie w zakresie przygotowania prezentacji osiągnięć do etapu głównego Konkursu.

II. Wymagana dokumentacja, prezentacja osiągnięć

1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik 2 lub 3).
2. Dorobek i osiągnięcia zgodnie z powyższymi wytycznymi, przygotowane w formie prezentacji elektronicznej, wraz z potwierdzeniami osiągnięć.
3. Prezentacji w obecności Zespołu doradczego dokonuje student/studentka samodzielnie, a w przypadku koła naukowego jego członek/członkini. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut, a przygotowanie do niej 3 minut. Po każdej prezentacji członkowie Zespołu mogą zadawać kandydatowi pytania.

III. Harmonogram eliminacji

1. Spotkanie informacyjne online: 8 kwietnia 2021 roku, godzina 12.00 , link do spotkania: meet.google.com/oud-gdif-rfp
2. Zgłoszenia studentów/studentek oraz kół naukowych wraz z prezentacją oraz formularzem zgłoszeniowym:
- termin: do 30 kwietnia 2021 roku do godziny 24.00
- adres e-mail do korespondencji: czerwona.roza@asp.gda.pl
- dysk google do zamieszczenia dokumentów (prezentacja, potwierdzenia osiągnięć, formularz zgłoszeniowy):

Zgłoszenia indywidualne:
https://drive.google.com/drive/folders/1WC8VdeheIE4aOOX0Jl42GJtpERyWDptJ?usp=sharing

Zgłoszenia kół naukowych:
https://drive.google.com/drive/folders/19Gf8E5dOY9G-BNk7rX-sJQnmdtioPiL1?usp=sharing

3. Eliminacje uczelniane, prezentacje dorobku i osiągnieć:
- termin: 7 maja 2021, od godziny 9:00, Wielka Zbrojownia (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trybu i terminu prezentacji ze względu na obostrzenia epidemiczne).
4. Strona internetowa konkursu: http://czerwonaroza.org.pl

Załączniki:

Regulamin Konkursu – pobierz (263 KB) pdf

Formularz zgłoszeniowy w kategorii ,,najlepszy student/studentka” – pobierz (82 KB) docx

Formularz zgłoszeniowy w kategorii ,,najlepsze koło naukowe” – pobierz (80 KB) docx

CR Gazeta 2019 11 – pobierz (6,3 MB) pdf

Konkurs Główny

Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży wraz z gospodarzem konkursu Uniwersytetem Gdańskim ogłosił KONKURS CZERWONEJ RÓŻY 2021 na najlepszego studenta i koło naukowe województwa pomorskiego.

Zgłoszenia w obu kategoriach przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Nagrodami w Konkursie są:

w kategorii „najlepszy student” – samochód osobowy
w kategorii „najlepsze koło naukowe” – kwota 12.000 zł
nagrody dodatkowe ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne

 

Regulamin konkursu – pobierz (263 KB) pdf

Formularz dla studenta – pobierz (270 KB) docx

Formularz dla koła naukowego – pobierz (268 KB) docx

Czerwona Róża – nagroda prestiżowa z bogatymi tradycjami, przyznawana najlepszym studentom i kołom naukowym na Pomorzu od 1962 roku. Blisko sześćdziesięcioletnia historia konkursu jest niezwykle bogata.

Każdy z nas słyszał o legendarnym studenckim Klubie Studentów Wybrzeża "Żak", który od 1957 roku przyciągał ludzi swoją twórczą mieszanką. Studenckie teatry, kabarety, dyskusyjny klub filmowy, klub jazzowy – prawdziwa wylęgarnia talentów. W sentymentalnych opowieściach pokolenia naszych starszych kolegów często pojawiają się obrazki artystycznego życia skupionego w murach ówczesnego Żaka. To właśnie tam narodziło się Stowarzyszenie Czerwonej Róży, które organizuje konkurs do dzisiaj.

Nagrodę Czerwonej Róży na początku wręczano poetom, pisarzom, później także młodym naukowcom. Dziś laureaci pierwszych edycji konkursu są znanymi lekarzami, inżynierami, architektami, biznesmenami, politykami. Po pewnym czasie konkurs zniknął, miał w swojej historii przerwę. Jednak kilkanaście lat temu, w 1999 roku, udało się go reaktywować za pośrednictwem Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

Statuetka Czerwonej Róży trafia do rąk wybitnych i najbardziej wyróżniających się studentów i kół naukowych Trójmiasta. Kandydatów do nagrody zgłaszają bezpośrednio władze pomorskich uczelni, wskazując po jednym kandydacie w każdej kategorii. By wygrać, trzeba mieć talent, być zdolnym i pracowitym. W konkursie liczy się wysoka średnia, aktywność społeczna i pozanaukowa.