Konkurs Czerwonej Róży

Konkurs Czerwonej Róży

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Konkurs Czerwonej Róży

Szanowni Państwo,

w wyniku eliminacji, do reprezentowania Uczelni w Konkursie Czerwonej Róży, zespół doradczy powołany przez JM Rektora w składzie:

prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik
prof. ASP dr hab. Piotr Mikołajczak,
mgr. Anna Włodarska – koordynator kół naukowych,

zarekomendował:

1. Koło naukowe FAK – Feministyczna Akcja Kreatywna, opiekunka dra Katarzyna Lewandowska
2. Panią Patrycję Walaszek – studentkę Wydziału Architektury i Wzornictwa.

 


31 stycznia 2020 ogłoszono nabór Konkursu Czerwonej Róży. W konkursie udział mogą brać uczelnie z województwa pomorskiego prowadzące studia na II stopniu oraz studia jednolite.

1. Konkurs jest prowadzony na etapie uczelnianym oraz głównym, w kategoriach: najlepszy student oraz najlepsze koło naukowe.

2. Nagrody:

a) w kategorii „najlepszy student” – samochód osobowy

b) w kategorii „najlepsze koło naukowe” – kwota 12.000 zł

c) nagrody dodatkowe ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne.

3. Wyłonienie najlepszego studenta oraz koła naukowego na etapie uczelnianym oraz zgłoszenie kandydatur do etapu głównego następuje do 3 kwietnia 2020 r.

4. Szkoła wyższa zgłasza po 1 kandydacie w kategorii, z zastrzeżeniem, iż w kategorii najlepszy student może być zgłoszony student studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

5. Wymagane dokumenty określa szczegółowo regulamin Konkursu.

6. Zgłoszenie wraz z załącznikami składa się w formie papierowej i elektronicznej w biurze organizatora do 3 kwietnia 2020.

7. Publiczna prezentacja kandydatów nastąpi 11 maja 2020.

8. Prezentacji dokonuje kandydat samodzielnie, a w przypadku koła naukowego jego członek.

9. W ramach konkursu uwzględnia się osiągnięcia z okresu studiów wyższych lub ostatnich trzech lat, odpowiednio w odniesieniu do studenta i koła naukowego.

10. Kryteria oceny:

- osiągnięcia naukowe oraz artystyczne ( w tym średnia ocen) – w przypadku studentów szkół artystycznych osiągnięcia artystyczne są równoważne z naukowymi

- osiągnięcia sportowe,

- aktywność społeczna kandydata (postawa prospołeczna),

- sposób prezentacji osiągnięć podczas publicznego wystąpienia kandydata w obecności Kapituły Konkursu.

Wszystkie kryteria są równorzędnie oceniane.

11. Wybór laureatów nastąpi podczas zamkniętego posiedzenie Kapituły Konkursowej w dniu 15 maja 2020 roku, uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się 17 maja 2020 roku.

Inne szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Regulaminie oraz w materiałach przekazanych w ramach informacji o  Konkursie.

 

Zasady eliminacji w ramach etapu uczelnianego na ASP:

Do przeprowadzenia eliminacji uczelnianych w ramach Konkursu zostanie powołana trzyosobowa Komisja.

Zasady eliminacji:                                                                                                                      

1. Do konkursu mogą zgłaszać się studenci studiów II stopnia i studiów jednolitych magisterskich oraz koła naukowe posiadający znaczące, udokumentowane osiągnięcia w ww. kategoriach oraz spełniający pozostałe kryteria opisane w regulaminie Konkursu.

2. Studenci lub koła naukowe mogą być zgłoszeni poprzez wydział, lub mogą zgłosić się samodzielnie, w przypadku koła – zgłoszenia dokonuje przewodniczący lub członek.

3. Koła naukowe: eliminacje odbędą się 21 lutego 2020 roku o godzinie 12.00 w Wielkiej Zbrojowni, w Baszcie. Należy przygotować i przedstawić prezentację osiągnięć w formie elektronicznej.

4. Studenci: zgłoszenie wraz z dokumentacją osiągnięć należy przesłać do 23 lutego 2020 na adres czerwona.roza.asp@gmail.com

Eliminacje – prezentacje osiągnięć  przez studentów odbędą  się 25 lutego 2020 od godziny 10.00, w Wielkiej Zbrojowni, w Baszcie.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń komisja konkursowa wstępnie oceni przesłane materiały na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzi wstępną kwalifikację. Osoby zakwalifikowane otrzymają  informację na adres email, ( prosimy o dołączenie do zgłoszenia danych kontaktowych).

5. Student oraz koło naukowe zakwalifikowane na etapie uczelnianym do Konkursu Czerwonej Róży otrzymają wskazówki i wsparcie w zakresie przygotowania prezentacji osiągnięć do etapu głównego Konkursu.

 

Sylwia Jakubowska-Szycik

 

CR Gazeta – pobierz
Regulamin – pobierz
Formularz, student – pobierz
Formularz, koło naukowe – pobierz