Konferencja kończąca projekt „Most ponad czasem. Współczesny obraz przeszłości”

Konferencja kończąca projekt „Most ponad czasem. Współczesny obraz przeszłości”

Data: 28–29/10/2022

Konferencja kończąca projekt „Most ponad czasem. Współczesny obraz przeszłości”

Program konferencji

28.10 o 19.00 – Spotkanie z Piotrem Wyrzykowskim (spotkanie w języku polskim, tłumaczone na język angielski)

miejsce: CSW ŁAŹNIA 1

 

29.10 od 12.00 do 20.00 – prezentacja prac Józefa Robakowskiego

miejsce: CSW ŁAŹNIA 1

 

29.10 od 10.00 do 17.00 – konferencja (spotkanie w języku angielskim)

miejsce: ASP w Gdańsku

 

Dwudniowa konferencja podsumowująca projekt edukacyjno-badawczy pt. „Most ponad czasem. Współczesny obraz przeszłości” współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Głównym założeniem przedsięwzięcia było zgromadzenie bieżącej wiedzy o sztuce współczesnej (sztuce neoawangardowej czy postawangardowej, sztukach performatywnych, sztuce instalacji i przedmiotu, tkaninach czy ceramice eksperymentalnej) Europy Środkowej, by stworzyć całościowe badania nad sztuką regionu, jednocześnie biorąc pod uwagę jej lokalną czy też narodową specyfikę. Cele projektu to, z jednej strony zgromadzenie faktów i ich interpretacja, a po drugie stworzenie podwaliny dla platformy edukacyjnej umożliwiające spójne nauczanie historii sztuki współczesnej Europy Środkowej na poziomie akademickim.

Podczas październikowej konferencji omówione zostaną wyniki badań prowadzonych przez narodowe zespoły naukowców i kuratorów z krajów wyszehradzkich (Czech, Polski, Węgier i Słowacji), a także zaprezentowane zostaną Narodowe Osie Czasu, zawierające zbiór najważniejszych wydarzeń z okresu obejmującego badania od lat 60. do przełomu politycznego w 1989 r., obejmujące także wydarzenia ze sfery społeczno-politycznej, które stanowiły tło wydarzeń artystycznych.

Konferencja będzie próbą ustaleniu geografii artystycznej regionu. Zaprezentowane zostaną więc nie tylko główne dzieła sztuki, ale także sieci kontaktów, często nieoficjalnych wymian. Pokażemy również zgromadzone zasoby i dostęp do nich, tak aby otworzyć możliwość dalszych badań.

Podczas konferencji, jako wkład badań lokalnych, pokazane zostaną filmy dwóch artystów, którzy w swojej sztuce podejmowali temat kontekstu społeczno-politycznego tej części Europy: Józefa Robakowskiego, który jest pionierem sztuki mediów i sztuki konceptualnej w Polsce; oraz Piotra Wyrzykowskiego, który jako młody artysta w latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku komentował relacje sztuki i statusu artysty do dominującej wówczas rzeczywistości społeczno-politycznej, świeżo odzyskanej artystycznej wolności.

Konferencja ma charakter roboczy. W trakcie jej trwania omówiona zostanie końcowa publikacja, której celem jest stworzenie zarysu podręcznika na temat sztuki neoawangardowej w Europie Środkowej dla uczelni wyższych.

 

Szczegółowe informacje – przejdź na stronę