KHÔRA. Wilno w Gdańsku

KHÔRA. Wilno w Gdańsku

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Zbrojownia Sztuki

Data: 10–23/11/2017

Wernisaż: 10/11/2017, godz. 17:00

Wydział: Malarstwo

KHÔRA. Wilno w Gdańsku

Wystawa malarzy litewskich związanych z Wydziałami Malarstwa Wileńskiej Akademii Sztuki w Wilnie i Kownie.

Otwarcie wystawy: 10.11.2017 godz. 17.00

Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Zbrojownia Sztuki

Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

Kurator: Vidas Poškus



Artyści: Žygimantas AUGUSTINAS, Rima BLAŽYTĖ, Jonas ČEPAS, Laima DRAZDAUSKAITĖ, Konstantinas GAITANŽI, Jonas GASIŪNAS, Bronius GRAŽYS, Eglė GRĖBLIAUSKAITĖ, Kęstutis GRIGALIŪNAS, Pranas GRIUŠYS, Gintaras Palemonas JANONIS, Živilė JASUTYTĖ, Eglė KARPAVIČIŪTĖ, Deima KATINAITĖ, Aistė KIRVELYTĖ, Aistė KISARAUSKAITĖ, Agnė KULBYTĖ, Simonas KULIEŠIS, Česlovas LUKENSKAS, Eimutis MARKŪNAS, Ričardas NEMEIKŠIS, Viktoras PAUKŠTELIS, Vygintas PAUKŠTĖ, Vidas POŠKUS, Ieva SKAURONĖ, Arvydas ŠALTENIS, Gintautas TRIMAKAS, Eglė ULČICKAITĖ, Jonas VAITIEKŪNAS, Aušra VAITKŪNIENĖ, Jovita VARKULEVIČIENĖ, Eglė VERTELKAITĖ, Andrius ZAKARAUSKAS


Prezentowana wystawa jest kontynuacją szerszego projektu realizowanego przez Wydział Malarstwa, zakładającego wymianę i prezentację akademickich środowisk malarzy w Europie.
“Khôra. From Gdansk to Vilnius / from Vilnius to Gdansk” to szczególna inicjatywa. Będąc rodzajem dialogu, opartym na odrębności praktyk artystycznych, unaocznia różnice, jak i określone przez artystów kierunki działań, wyzwania.

Kierując się za myślą Jacquesa Derridy, ideą tej, jak i wcześniejszej zrealizowanej w przestrzeni litewskiej Galerii "Titanikas” wystawy, jest ujawnienie zmysłowych doświadczeń związanych z wewnętrzną dynamiką przekraczania własnej kondycji w miejscach tworzenia. Jak pisał ten filozof; Khôra – jako „przestrzeń”, waha się między logiką wykluczenia a uczestnictwem. Choć przyjmuje wszystko bez pozostawiania śladów, to rzeczy odciskają się w niej, przyjmując jej właściwości.
W ten sposób rozumiana, pozwala na podjęcie refleksji dotyczącej koncepcji przestrzeni – z dyskutowanymi obecnie kwestiami tożsamości, odmienności czy płci.

Tak więc, wystawa nie ma na celu konfrontowania postaw, sytuując relacje artystów w sposób „uporządkowany”, ale delikatnie deterytorializując, konstytuuje równoległe istnienie różnych postaw i koncepcji artystycznych.

Sławomir Lipnicki

 

Katalog