KHÔRA

KHÔRA

Data: 7–24/09/2017

Wydział: Malarstwo

KHÔRA

Wystawa sztuki Wydziału Malarstwa ASP i Politechniki w Gdańsku.

termin wystawy: 07.09.2017 –24.09.2017

otwarcie wystawy: 07.09.2017 godz. 15.00

miejsce: Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie

Maironio street 3, Vilnius

 

Kuratorzy: Piotr Józefowicz, Sławomir Lipnicki

 

Artyści: Jarosław Bauć, Jan Buczkowski, Daniel Cybulski, Józef Czerniawski, Henryk Cześnik, Robert Florczak, Roman Gajewski, Krzysztof Gliszczyński, Aleksandra Jadczuk, Piotr Józefowicz, Andrzej Karmasz, Jacek Kornacki, Dominika Krechowicz, Anna Królikiewicz, Sławomir Lipnicki, Przemysław Łopaciński, Teresa Miszkin, Marek Model, Jakub Pieleszek, Krzysztof Polkowski, Anna Reinert, Mateusz Pęk, Robert Sochacki, Maciej Świeszewski, Arkadiusz Sylwestrowicz, Maria Szachnowska, Maria Targońska, Edyta Urwanowicz, Anna Waligórska, Aleksander Widyński, Krzysztof Wróblewski, Marek Wrzesiński, Iwona Zając, Marcin Zawicki, Jacek Zdybel, Agata Zielińska-Głowacka,

 

Odnosząc się do pojęcia „Khôra”, wystawa w Wilnie jest sposobnością przedstawienia różnorodnych postaw artystycznych osób skupionych wokół Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych oraz Katedry Sztuk Wizualnych przy Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Starając się zauważyć osobiste doświadczenia uczestników wystawy, mające wpływ na ich proces tworzenia, jak i na miejsca ich formujące, ekspozycja koncentruje się na dokonujących się różnicach w relacjach do „Innego” – w czasie „przeobrażeń”.

Jak pisał Jacques Derrida; Khôra waha się między logiką wykluczenia a uczestnictwem – nie ma tożsamości. Ona / on otrzymuje wszystko, nie stając się niczym. Jest w pełni Innym.

Choć przyjmuje wszystko bez pozostawiania śladów, to rzeczy odciskają się w niej, przyjmując jej właściwości. Będąc dla nich miejscem, staje się też ich prawem.

Tak rozumiana χώρα, daje możliwość podejmowania refleksji dotyczącej koncepcji przestrzeni z dyskutowanymi obecnie kwestiami tożsamości, odmienności czy płci.

W wypadku wystawy w Wilnie, dotyczy to sytuacji tworzonych przez artystów miejsc, ich otwartości i autonomii.

Sławomir Lipnicki

 

https://vda.lt/lt/studiju_programos/bakalauro-ir-vientisuju-studiju-programos/ivietintas-menas-1/naujienos/khora-gdanskas-vilniuje-vilnius-gdanske-1