Józef Czerniawski (1954-2021)

Józef Czerniawski (1954-2021)

Wydział: Malarstwo

Józef Czerniawski (1954-2021)

Z głębokim i smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Profesora Józefa Czerniawskiego

(1954-2021)

 

wieloletniego pracownika Wydziału Malarstwa
znakomitego artysty, cenionego pedagoga i wspaniałego kolegi,

Rodzinie i Najbliższym Profesora
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Rektor i Senat wraz z całą społecznością Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku