JA / INNEGO

JA / INNEGO

Data: 12/07/2021

JA / INNEGO

Cykl działań: kwiecień – listopad 2021
miejsce: Galeria S, ul. Mickiewicza 121 w Toruniu
 
JA / INNEGO to nowy program kuratorski, który rozpocznie się w kwietniu 2021 i potrwa przez najbliższy rok. Będzie to cykl wydarzeń odbywających się w Galerii S w Toruniu mających na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla wypowiedzi osób studiujących, wykładowczyń i wykładowców oraz artystek i artystów realizujących prace, które dotyczą wszelkich form wykluczenia. Tematem na którym chcemy się skupić w sposób szczególny jest figura INNEGO, rozpoznawana w różnych kontekstach. Naszym celem jest rozbrojenie stereotypów oraz stworzenie platformy dialogu z udziałem nie tylko twórczyń i twórców, ale również naukowczyń i naukowców badających ten obszar. Od dłuższego czasu obserwujemy silne zainteresowanie tematyką wykluczenia, które przejawia się w niebezpiecznych postawach homofobicznych, rasistowskich, antysemickich. Osoby, które tworzą mają bardzo silną potrzebę krytycznego komentarza wobec takiej rzeczywistości i takich zachowań. Zależy nam na działaniach angażujących przede wszystkim osoby studiujące na Wydziale Sztuk Pięknych, ale również studentki i studentów z innych uczelni artystycznych m.in. z ASP w Gdańsku, ASP w Łodzi. Działania JA / INNEGO będą przede wszystkim programem edukacyjnym, skupionym na rozwijaniu świadomości, języka i kultury społecznej, troski o INNEGO w rozumieniu skomplikowanych zjawisk związanych z płciowością, narodowością, religią etc. Wystawy i pokazy będą uzupełniane wykładami osób zajmujących się naukowo tematem wykluczenia. Liczymy na szereg działań artystycznych, różnorodność form, dyskusje i pokazy.
Kuratorki: dra Dorota Chilińska (WSP UMK w Toruniu), dra Katarzyna Lewandowska (ASP w Gdańsku)
Działania będą odbywały się w Galerii S w Toruniu
 
plakat: Jacek Staniszewski
 
Z profesorą UMK Aleksandrą Derrą, filozofką, tłumaczką, filolożką, rozmawia doktora Katarzyna Lewandowska, historyczka sztuki, aktywistka, kuratorka. Nagranie w ramach projektu JA/INNEGO – cyklu działań prowadzonego przez Dorotę Chilińską i Katarzynę Lewandowską w 2021 roku w Toruniu. "Uniwersalna podmiotowość została poddana fascynującej krytyce w teoriach feministycznych, antyrasistowskich, ekologicznych, postkolonialnych, badaniach nad zwierzętami, badaniach technologii, mediów, transmisji wiedzy i wielu innych radykalnych epistemologiach XX i XXI wieku. W nich wszystkich problematyzowano i na nowo dookreślano kategorię inności. Kim jest Inny współczesnej nowej humanistyki/posthumanistyki? Jak konsekwencje jej rozstrzygnięcia rodzą dla oświeceniowych ideałów rozumności, tolerancji, równości wobec prawa i zasad demokracji? Czy można zrezygnować z antropocentryzmu, sytuującego człowieka w centrum zainteresowań i troski, na rzecz wspólnoty Innych, które nie tylko nie będą białoskórymi Europejczykami, ale nie będą wyłącznie ludźmi, a nawet zwierzętami? Jak teoretyzować na temat Innego w obliczu katastrofy klimatycznej i kładących się cieniem historii eurocentrycznego imperializmu i wielowymiarowej przemocy? Czy postantropocentryczne ujęcie podmiotowości da się formułować, nie rezygnując z obietnicy równości i sprawiedliwości dla wszystkich? Podążając za myśleniem między innymi Rosi Braidotti, Donny Haraway czy Karen Barad, postaram się choćby częściowo i wyrywkowo odpowiedzieć na powyższe pytania." Aleksandra Derra