Interskalacja – fałszywy horyzont (SZTUKI)

Interskalacja – fałszywy horyzont (SZTUKI)

Data: 15–17/10

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Interskalacja – fałszywy horyzont (SZTUKI)

wystawa sztuki współczesnej, koncert, performans

otwarcie: 15.10.2022, godz. 18:30–20:30
wystawa: 15–17.10, godz. 17:30–19:30
miejsce: ICS Instytut Cybernetyki Sztuki i Galeria Spiż 7 w Gdańsku Osowie, ul. Komandorska 26
kurator główny: Marek Rogulski TNS/ICS/AHE,
współpraca kuratorska: Dorota Grubba-Thiede ASP w Gdańsku.

 

Artystki i artyści: Szymon Albrzykowski, Tuvdendorj Darizav, Rafał Dętkoś, Dyserfia, Jarosław Fliciński, Michał Harasim, Piotr Hopcia,Filip Ignatowicz, Andrzej Karmasz, Beata Kolondra, Monika Krygier: Caspar David Friedrich, Henryk Kuś: Johan von Neumann +Ludwig Wittgenstein + Joseph Kosuth, Małgorzata Macharska-Warzecha + Anna Maria Frascoli, Michał Mazur, Jerzy Mizera, Patrycja Orzechowska, Włodzimierz Pietrzyk: Stefan Krygier + David Bowie, Marek Rogulski, Przemek Hiero Rundom, Iwona Teodorczuk-Możdżyńska, Zuzanna Sadowa, Brygida Serafin: John Cage – Richard Long – James Joyce, Dobrochna Surajewska: Katarzyna Kobro, Krzysztof Topolski, Marek Zygmunt.

Koncepcja projektu Marek Rogulski

Specjalne Podziękowania dla Pani Jadwigi Charzyńskiej Dyrektor CSW Łaźnia 1/2 w Gdańsku i Nowym Porcie oraz wszystkich Osób, które współtworzą oraz wspierają projekt "INTERSKALACJA – FAŁSZYWY HORYZONT (SZTUKI)"

 

"Aby móc zaprojektować na przykład most trzeba umieć przewidzieć wyzwania. Od tego zależy czy podjęte zostaną właściwe decyzje. Jeśli chcemy widzieć w działalności artystycznej jakąś zdolność do sprawczego wpływania na rzeczywistość (np.: społeczną) to jaki wówczas zakładamy horyzont myślowy, badawczy i jak jest on osadzony w czasie? Innymi słowy należy starać się odpowiedzieć na pytanie czy mamy wystarczającą perspektywę aby uchwycić odpowiedni horyzont, zdefiniować wyzwania, przewidzieć konsekwencje działań? A przynajmniej określić czy dysponujemy odpowiednią perspektywą aby określić w jakim stopniu ów zakładany horyzont jest fałszywy – gdyż „niekompletny”? Fałszywy w tym sensie, że z uwagi na nasze ograniczenia poznawcze i ograniczony zasób wiedzy ma on charakter względny, zmienny, roboczy... Pojęcie interskalacji oznacza z kolei, iż mówimy o czymś więcej niż tylko o sumie cech. W przypadku działalności artystycznej łączy się wymiar cech wieloaspektowego doświadczenia indywidualnego, społecznego, zarazem problemu estetyki, języka, określania i zarazem przekraczania granic poznawczych. „Rzeczywistość, świat jaki znamy jest tylko opisem. Jest nieskończonym nurtem interpretacji postrzegania zmysłowego, który my, jednostki dzielące szczególną przynależność grupową, nauczyliśmy się jednomyślnie. W momencie, w którym jednostka zaczyna opisywać rzeczywistość, jej postrzeganie zostaje owym opisem ograniczone.” (Ken Wilber,) W naukach socjologicznych tzw. imperatywizm funkcjonalny stanowi, iż systemy ludzkiego działania charakteryzują się czterema rodzajami problemów (imperatywów) wiążących się z ich przetrwaniem. Są to: adaptacja, osiąganie celów, integracja i kultywowanie wzorów. W działalności artystycznej podejmujemy jednak wysiłek aby owe wzory kulturowe przełamywać. I dopiero rozbieżności między teorią (założeniami) a praktycznym doświadczeniem artystycznym mogą dać jakiś wynik.Teoria staje się odkryciem gdy „działa”. Jednak z powyższego stwierdzenia wynika konstatacja, iż rzeczywista energia dzieła sztuki nie tkwi ani w założeniach teorii ani w praktycznym działaniu je potwierdzającym ale raczej w zdolności ujawniania rozbieżności pomiędzy tymi dwiema składowymi „równania”. Być może z tej rozbieżności pozyskać możemy jakąś informację istotną dla formułowania kolejnych „zadań” w obszarze sztuki".


Marek Rogulski TNS/ICS/AHE


https://www.facebook.com/events/440783404811699?ref=newsfeed