Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Rektor i Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić na transmisję uroczystego posiedzenia Senatu z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021. Transmisja dostępna będzie na stronie asp.gda.pl.

Uroczystość odbędzie się w piątek, 9 października 2020 r. o godz. 12.00 w Auli Wielkiej Zbrojowni Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Targ Węglowy 6 (I piętro, wejście od ul. Tkackiej)

 

 

Program uroczystości:

 • Wejście Senatu
 • Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
 • Przemówienie inauguracyjne JM Rektora dra hab. Krzysztofa Polkowskiego
 • Wystąpienie Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
 • Ślubowanie i immatrykulacja Studentów
 • Wręczenie listów gratulacyjnych przez Prorektor prof. ASP dr hab. Sylwię Jakubowską-Szycik
 • Gaudeamus Igitur
 • Wykład inauguracyjny "Artysta i walec historii” dra hab. Jacka Friedricha, prof. UG
 • Gaude Mater Polonia
 • Zakończenie uroczystego posiedzenia Senatu
 • Wyjście Senatu


Wykład inauguracyjny pt "Artysta i walec historii" wygłosi dr hab., prof. UG Jacek Friedrich 

Jacek Friedrich 

historyk sztuki, muzealnik, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku, od 1990 pracownik Zakładu Historii Sztuki (następnie Katedry Historii Sztuki i Instytutu Historii Sztuki) Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2009–2013 zastępca dyrektora Instytutu Historii Sztuki UG. Od 2019 doktor habilitowany i profesor uczelniany UG. Jednocześnie w latach 1990–2010 wykładowca historii sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w 2013–2020 dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, od 2020 dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Autor monografii Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII wieku (Gdańsk 1995, 1997), Neue Stadt in altem Gewand. Der Wiederaufbau von Danzig 1945-1960 (Köln-Weimar-Wien 2010; wydanie polskie: Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960 (Gdańsk 2015, nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” (2016)), Walka obrazów. Przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku (Gdańsk 2018, nagroda główna ACADEMIA 2018 w ogólnopolskim konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową); przewodnika Gdańsk, seria: „Miasto dla ciekawych” (2006); książek o Gdańsku dla dzieci Gdańsk dla młodych podróżników (Gdańsk 2005), Srebrna łyżeczka (Gdańsk 2007), Z Brugii do Gdańska. Sąd Ostateczny Hansa Memlinga (Gdańsk 2017).

Autor i współautor wystaw, między innymi "Niechciane dziedzictwo. Różne oblicza architektury nowoczesnej w Gdańsku i Sopocie" (Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku, Gdańsk 2005), "Narodziny miasta. Gdyński modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym" (Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2014), "Gdynia, dzieło otwarte" (Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2017), "Andrzej Strumiłło. Ilustracje" (Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2018), "Wesołych Świąt! Polskie pocztówki świąteczne z lat 1960-1975" (Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2018), "Captains of Illustration" (Międzynarodowe Targi Książki, Frankfurt nad Menem, 2019).

Od 2011 współredaktor (z Małgorzatą Omilanowską) rocznika naukowego Instytutu Historii Sztuki UG „Porta Aurea”. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki (w latach 1997–2002 prezes oddziału gdańskiego), Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki, Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Gdańsku (w latach 2008–2011 jako jej przewodniczący). Członek Rady  Muzeum II Wojny Światowej (zastępca przewodniczącego Rady), Rady Muzeum Stutthof w Sztutowie, Rady Kultury Gdańskiej (od 2009), Rady Programowej ds. Oddziału Głównego Muzeum Gdańska, Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Komitetu Nauk o Sztuce PAN (jako członek-specjalista); Rady Muzeum Sztuki w Łodzi, Rady Muzeum Narodowego w Gdańsku, Rady Muzeum Miasta Gdyni, Zespołu Doradców ds. wystawy głównej w Muzeum Stutthof w Sztutowie, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla województwa pomorskiego, Rady Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdańska, Rady Programowej ds. rewaloryzacji ul. Długiej i Długiego Targu w Gdańsku, Rady Programowej Kongresu Kultury dla Dzieci.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2008; za udział w ratowaniu zabytków podczas pożaru kościoła św. Katarzyny 22 VI 2006). Otrzymał Pomorską Nagrodę Muzealną (2015) za wystawę Narodziny Miasta. Gdyński modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym.

 

 

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Trójmieście, w trosce o wzajemne dobro i bezpieczeństwo bezpośredni udział gości nie będzie możliwy.