Grażyna Kręczkowska – Malarstwo

Grażyna Kręczkowska - Malarstwo

Dom Angielski, Chlebnicka 16

Przestrzeń: Galeria na Chlebnickiej

Data: 10–21/05/2021

Wydział: Grafika

Grażyna Kręczkowska – Malarstwo

wystawa czynna: 10-21.05.2021
miejsce: Galeria ASP, Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13/16, Gdańsk

 

Grażyna Kręczkowska

„Malując uruchamiam proces, którego rezultatów nie jestem w stanie przewidzieć. Uczestniczę w nim, określam i kontroluję warunki, w jakich się odbywa, ale po pewnym czasie pracy obraz zaczyna żyć swoim autonomicznym rytmem, nabiera własnej dynamiki. Jego elementy niejako szukają swych kształtów, koloru, są otwarte na nieskończoność kombinacji, przetworzeń, na wielość rozstrzygnięć ich wzajemnych relacji, na ich stawanie się lub zanikanie w bezforemność. Taki akt tworzenia mógłby trwać bez końca, zawsze można by szukać dalej, inaczej; pozwolić na nieustające zmiany, na rozmaitość wariacji barw i form, na ciągłe niezdecydowanie, płynność, na przechodzenie z jednego stanu w drugi. Wybrane kompozycje tych niedookreślonych elementów tworzą obrazy otwarte na wiele interpretacji, zależnych od wyobraźni, sposobu postrzegania świata przez poszczególnego odbiorcę.”

Urodzona 19.03.1965r w Elblągu. W latach 1984-90 studiowała na Wydziale Malarstwa i Grafiki w PWSSP w Gdańsku. Dyplom, nagrodzony stypendium Ministra Kultury i Sztuki, obroniła w pracowni prof. Hugona Laseckiego w 1990 r . Od 1993r pracuje w macierzystej uczelni, początkowo na Wydziale Architektury i Wzornictwa, w latach 2008-2018 w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce, obecnie na Wydziale Grafiki. W 2011 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem