Film "Wymurzanie Wolności"

Film

Wydział: Malarstwo

Film "Wymurzanie Wolności"

Milo nam poinformować o sukcesie prof. Roberta Florczaka, który za spektakl “Wymurzanie
wolności” został laureatem Nagrody Specjalnej Marszałka Województwa Pomorskiego.

Serdecznie gratulujemy!


Więcej o spektaklu: https://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/aktualne-wydarzenia/film-wymurzaniewolnosci-,3280


Odnosząc się do roli miasta Gdańska jako kolebki ruchów wolnościowych we Wschodniej Europie Fundacja SFINKS (Sopockie Forum integracji Nauki Kultury i Sztuki) realizuje muzyczno–tanecznoplastyczny performans wykorzystujący, w sposób fizyczny mur Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego do metaforycznego ukazania roli wolności i solidarności w życiu jednostek i społeczeństwa, nawiązując jednocześnie do 40. rocznicy Sierpnia ’80. Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Miasta Gdańska.
Wydarzenie będzie częścią programu międzynarodowego projektu współpracy “Shaking the Walls” realizowanego przez Gdański Teatr Szekspirowski, dofinansowanego z Programu Kreatywna Europa Unii Europejskiej. Performans będzie głosem Gdańska w projekcie, stanowiącym opowieść o procesie obalania murów fizycznych i metaforycznych w różnych krajach Europy. Wydarzenie będzie udostępnione partnerom projektu STW z Islandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Czech poprzez streaming. Ma to na celu podniesienie świadomości widzów z innych krajów europejskich o tym, jak istotną rolę pełni miasto Gdańsk w procesie przemian demokratycznych w Europie Wschodniej.
Projekt przyczyni się do promowania idei oraz prezentowania roli ruchów wolnościowych i aktywności obywatelskiej jako skutecznych środków wprowadzania realnych zmian kształtujących rzeczywistość i transformujących życie kolejnych pokoleń.
Jednocześnie performans jest pretekstem do dialogu, dzielenia się wspomnieniami oraz spostrzeżeniami z różnych perspektyw. Opowie historię Solidarności na poziomie emocjonalnym, a więc dostępnym dla wielu generacji i umożliwiający odnalezienie się ludziom o różnych doświadczeniach. Wreszcie, odniesie się on do tak różnych wartości jak walka o wolność i niezależność, z którymi identyfikują się przedstawiciele różnych pokoleń i narodowości, i które odegrały ważną rolę nie tylko lokalnie, ale także w ogólnych przemianach w Europie ŚrodkowoWschodniej, kształtując nową rzeczywistość w kluczowym momencie historycznym. W końcu każde społeczeństwo musi zawalczyć o swoją wolność, mając świadomość, że nie jest ona dana raz na zawsze.


Twórcy:
Reżyseria – Robert Florczak
Kostiumy – Alicja Gruca
Muzyka – Piotr Pawlak
Choreografia – Joanna Czajkowska
Wizualizacje – Zambari , Iza Uhlenberg
Muzycy: Piotr Pawlak, Irek Wojtczak, Dominik Strycharski
Obsada: Krzysztof Baliński, Krzysztof Czerny, Leon Dziemaszkiewicz, Jędrzej Gierach, Jan Górczak,
Artur Grabarczyk, Dominika Kaczorowska, Ewa Kliszewska, Róża Kołoda, Mateusz Koszykowski, Beata
Miernik, Asia Nadrowska, Aneta Parciak, Wiktoria Rudnik, Alicja Skopińska, Anna Steller, Kamil
Wawrzuta, Marcin Zacharczuk, Agata Załuska, Ula Zerek