FILIP KAMPKA – Prezentacje Młodych

FILIP KAMPKA – Prezentacje Młodych

Lokalizacja: Klub SFINKS 700- Sopot, ul Mamuszki 1

Data: 2/02–31/03/2019

Wernisaż: 02/02/2019, godz. 20:00

Wydział: Malarstwo

FILIP KAMPKA – Prezentacje Młodych

FILIP KAMPKA – Prezentacje Młodych – Klub SFINKS700

wernisaż: 02.02.2019, godz. 20:00

wystawa czynna w godzinach działalności klubu do końca marca

miejsce: Klub SFINKS 700- Sopot, ul Mamuszki 1

 

STRZĘPKI

 

W prezentowanym cyklu szczególną uwagę poświęcam sytuacją związanym z niepokojem. Interesuje mnie głównie jednostka i jej subiektywne przeżycia. Nie staram się stworzyć iluzji rzeczywistości, wręcz przeciwnie. Hiperbolizując odrębność każdego z elementów, usiłuje zapewnić odbiorcę o tym, że przedstawiona historia nie musiała się wydarzyć. W ten sposób próbuje również pokazać, iż każdy z nas jest nieco wyrwany z kontekstu, nasze szlaki przecinają się. Czasami w sposób miły – z ludźmi nam bliskimi, na znanym obszarze. Innym razem na ziemi obcej, wśród bloków czy natury, z ludźmi których nie znamy i co do których zachowań, nigdy nie możemy mieć pewności. To o tych drugich maluje. Cykl pt. ,,strzępki'' to więc zasłyszane, widziane czy nawet przyśnione historie, przyłapane czasem przed, po, a zdarza się, że również w centrum punktu kulminacyjnego. Na płaszczyźnie warsztatowej posługuję się przede wszystkim farbami olejnymi. Jeśli uznam to za sensowne dla obrazu, nie boję się użyć farb w sprayu, markerów czy czegokolwiek innego. Lubię zderzać ze sobą różne ciężkości malarstwa. Gdy jeden element jest przeze mnie możliwie jak najlepiej wypracowany, drugiemu w opozycji nie poświęcam tyle czasu. Żeby obraz powstał muszę wiedzieć, że powinien.

Flip Kampka

 

FILIP KAMPKA – PREZENTACJE MŁODYCH

2019 rok rozpoczynamy od prezentacji studenta IV roku malarstwa z pracowni prof. Świeszewskiego. FILIP KAMPKA jest młodym mocno poszukującym artystą. Swojej wypowiedzi poszukuje równolegle w malarstwie , poezji i muzyce. Ta mocna osobowość zdążyła w każdej z dyscyplin zaznaczyć swój osobisty indywidualny ślad. W prowadzonej przeze mnie pracowni Sztuka w Przestrzeni Publicznej zaprezentował wspaniałą mini etiudę filmową i niezwykle przewrotny wideoklip w którym zaprezentował swoje zdolności muzyczne, obecnie pracuje nad eksperymentalnymi formami wypowiedzi muzycznej, które mają być aneksem do jego malarskiego dyplomu. Na wystawie w SFINKSIE pokażemy jego malarstwo. Olejne obrazy w których z portretów i postaci wyciętych z fotografii oraz wyobraźni artysta tworzy ekspresyjne malarskie kolaże. Z dużych płócien spogląda na nas niepokorne szukanie prawdy o sobie i otaczającej rzeczywistości. Emanujący z nich malarski niepokój dobrze prognozuje i budzi szacunek.

Robert Florczak