Dramatic Architectures Theatre and Performing Arts in Motion / Konferencja

Dramatic Architectures Theatre and Performing Arts in Motion / Konferencja

TESTER koncepcja projektu K. Zawistowska, realizacja inż. arch. T. Skrobun, Gdańsk 2014; fot. Łukasz Głowala

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Dramatic Architectures Theatre and Performing Arts in Motion / Konferencja

W dniach 19 i 20 listopada 2020 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja DRAMATIC ARCHITECTURES  Theatre and Performing Arts in Motion.

Konferencja zakreśli zbiory wspólne sztuk performatywnych i architektury, które zawsze były sobie bliskie, ale ich powiązania wciąż stanowią obiecującą dziedzinę badań dla naukowców i artystów.

W konferencji weźmie udział dr Katarzyna Zawistowska, prowadząca Pracownię Architektury Spektaklu i Scenografii na Wydziale Architektury i Wzornictwa gdańskiej Akademii Sztuk Pieknych. W swoim wystąpieniu omówi autorską koncepcję  widowni pomostowej, będącej jedną z głównych tez jej doktoratu oraz zaprezentuje projekty, które wskazują na możliwość realizacji nowego typu widowni. 

 

PROGRAM

https://arqdram2020.weebly.com/program.html

 

ORGANIZATORZY

Grupa badawcza: Architectural Studies-Dramatic Architectures

CEAA | Centro de Estudos Arnaldo Araújo 

Escola Superior Artística do Porto, Portugalia